Teraz je ten správny čas – Vyjadrite sa! Pripomienkujte! | Zajednolano.sk

Teraz je ten správny čas – Vyjadrite sa! Pripomienkujte!


Hovorme viac - vzdelávanie

Ministerstvo školstva zverejnilo Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“, ktorý sa stáva východiskom pre uskutočnenie zásadnej reformy školstva.Zatiaľ ide len o autorský návrh dokumentu, ktorý sa bude v najbližšom období dopracovávať na základe pripomienok a podnetov odbornej a širokej verejnosti. Tie je možné posielať od dnešného dňa prostredníctvom online formulára, ktorý je prístupný na http://uciacesaslovensko.minedu.sk/. Stránka bude aktívna po dobu šiestich týždňov.
Rezort školstva verí, že zapojením sa odbornej a širokej verejnosti do spoločnej diskusie sa podarí vytvoriť dokument, ktorý bude nadčasový, apolitický a ktorý bude zohľadňovať potreby občanov Slovenskej republiky.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ nájdete tu – /data/files/6987_uciace_sa_slovensko.pdf.

Na jeho príprave sa podieľal tím expertov v zložení Vladimír Burjan, Milan Ftáčnik,  Ivan Juráš, Juraj Vantuch, Emil Višňovský a Libor Vozár.

Zdroj: www.minedu.sk

Tomuto dokumentu sa budeme venovať aj v rámci programu nášho ďalšieho stretnutia k medzirezortnej spolupráci v oblasti práce s mládežou, ktoré sa uskutoční opäť v Bratislave a to 22. -23.marca 2017. Pridajte sa k nám!

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.