Štruktúrovaný dialóg v Topoľčanoch - Zajednolano.sk

Štruktúrovaný dialóg v Topoľčanoch


ICM TO- ŠD

Spolu s Radou mládeže Slovenska sa aj Informačné centrum mladých v Topoľčanoch zapojilo do celoslovenskej propagácie Štruktúrovaného dialógu. Tento projekt podporuje mladých ľudí a verejných činiteľov, aby spoločne diskutovali a výstupy z týchto diskusií boli zohľadnené pri tvorbe politiky. Aby sa politika nerobila “o nás, bez nás”.


ICM Topoľčany zorganizovalo v rámci tohto projektu odborné konzultácie a workshopy. Prvá z nich sa konala dňa 19.5. 2016 v priestoroch ICM  Topoľčany, na ktorom sa zúčastnili jej členovia a dobrovoľníci. Ďalšia sa uskutočnila na Gymnáziu v Topoľčanoch dňa 26.5. 2016 so študentmi 2. ročníka. Treťou a teda poslednou konzultáciou bol workshop, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Kultúrneho domu v Topoľčanoch 27.5. 2016 a ktorého sa mohla zúčastniť aj široká verejnosť. Našim cieľom bolo, aby sa mladí ľudia oboznámili so samotným projektom Štruktúrovaného dialógu, aké je dôležité podieľať sa na tvorbe politiky a aby vedeli, že aj ich názor je vypočutý a že aj v takých oblastiach akou je politika a celkové spoločenské dianie, majú právo vyjadriť svoj názor.

Zdroj: http://icm.sk/index.php/Spravodajstvo/clanok/trukturovan_dialog_v_topoanoch/

Foto: ICM Topoľčany

ICM Topoľčany je členskou organizáciou ZIPCeM, koordinátora národného projektu.

 

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.