Štartér v Stupave – cieľ na dosah - Zajednolano.sk

Štartér v Stupave – cieľ na dosah


IMG_0011

Stupava bola v posledný májový víkend bohatšia o niekoľko šikovných mladých ľudí. Títo sa zúčastnili Štartéra – školenia pre ambasádorov Štruktúrovaného dialógu, v poradí už šiestej víkendovky tohto typu, ktoré realizuje Združenie Informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM) v rámci svojich aktivít na podporu dialógu medzi mladými ľuďmi a tvorcami politík.
Boli to náročné, no zároveň veľmi inšpiratívne tri dni. Zišli sa tam aktivisti z Kysúc, východného, aj západného Slovenska. Rôzne záujmy, rôzne školy, to podstatné však mali spoločné: vieru v to, že môžu niečo zmeniť. A to bol hlavný dôvod, prečo sa prišli vzdelávať na naše školenie.

V uliciach Stupavy smelo zisťovali, aké majú v tomto meste mladí ľudia možnosti, učili sa vystupovať pred médiami, pedagógmi, rodičmi, politikmi, hľadali svoje miesto v práci s mládežou vo svojom meste, plánovali ďalšie spoločné aktivity a hlavne, ich motivácia a pozitívny postoj k občianskemu aktivizmu a jeho zúfalej potrebe v spoločnosti sa opäť posunula o stupienok (ak nie viac) vyššie.

Vzhľadom na to, že s mladými ľuďmi z celého Slovenska sa stretávame už viac ako tri roky, tešíme sa, že o tieto aktivity je stále väčší záujem. Preto aj toto školenie má obrovský význam aj pre nás. Opäť a opäť sa utvrdzujeme v tom, že na Slovensku žije obrovské množstvo mladých ľudí, ktorí nie sú voči súčasnej situácii ľahostajní. Len potrebujú dostať príležitosť, informácie a priestor zapojiť sa.

Naši „poloviční“ ambasádori zo stupavského Štartéra majú pred sebou ešte niekoľko praktických aktivít, kým za to, čo s naučia a dokážu, získajú osvedčenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v SR. Pripravili sme pre nich teambuilding, mentorský program, možnosť naštartovať dialóg s tvorcami politík vo svojom mieste a ďalšie formy podpory v ich činnosti. Podľa ich slov sa ďalších aktivít nevedia dočkať. A my s nimi. Niet totiž nad to, keď máte možnosť dokázať, že dookola opakované „mantry“ o tom, aká je naša mládež, sú z veľkej časti fámy. Často sme to totiž práve my, dospelí, ktorí ich nevieme počúvať, či nie sme ochotní „spraviť si na nich čas“. Asi sme zabudli, že keď sme boli v ich veku, mali sme rovnaké problémy a rovnako sme potrebovali niekoho, kto by nám ich pomáhal riešiť.

Ďakujeme Lenke, Linde a Linde, Dominike, Martine, Miške, Miriam, Diane, Samovi, Arnoldovi a Karolíne, Kristiánovi, Danielovi, Simone, Michalovi, Eve a Dominike a tešíme sa na ďalšie stretnutia! :-)

 

Lucia Macaláková, ZIPCeM

 

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.