Spoločne doma, aj v EÚ - Zajednolano.sk

Spoločne doma, aj v EÚ


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ICM Martin realizuje projekt „Spoločne doma aj v EÚ“, zameraný na štruktúrovaný dialóg. Organizuje workshopy, ktoré sú príležitosťou posunúť ďalej diskusiu k spoločným európskym výzvam, prehĺbiť pochopenie o fungovaní a formovaní politík EÚ, ku kľúčovým témam o Predsedníctve Slovenska v Rade EÚ (SK PRES 2016), ktorými sú podpora a rozvoj talentu a vytváranie atraktívneho a neformálneho prostredia pre mladých ľudí. Výstupy z týchto stretnutí budú slúžiť ako podklad pri tvorbe politiky mládeže.

Prvý workshop sa konal dňa 23. júna 2016 na Gymnáziu v Kysuckom Novom Meste, kde žiaci mali príležitosť vyjadriť sa, aký je ich názor a postoj, aké sú ich potreby v oblasti vzdelávania, kultúry a športu, vyjadriť sa k pálčivým problémom súčasnosti a zároveň zabezpečiť, že ich názor bude vypočutý. Diskutovať o lokálnych problémoch, ktoré ich trápia a o možných zmenách na Slovensku a v Európskej únii. Rezonovali témy korupcie, rozvoja talentov u mladých ľudí, o kariérnom poradenstve na stredných školách, ale aj o výmenných pobytoch. Požiadavky boli aj na vytvorenie športových tried na stredných školách a na zmenu kritérií hodnotenia žiakov.

Účastníci boli rozdelení do pracovných skupín, na záver prezentovali svoje myšlienky a názory. Ich prezentácie boli plné skvelých nápadov a opäť sa ukázalo, že mladým ľudom nie je ľahostajné, čo sa deje v ich okolí a aj v EÚ. Reakcie mladých boli veľmi emotívne, boli radi, že majú príležitosť vďaka Štruktúrovanému dialógu vyjadriť svoj názor, postoj, ktorý bude vypočutý a prispeje k zlepšeniu kvality života mladých ľudí a ich zručností potrebných pre život v neustále sa meniacom prostredí a k správnemu smerovaniu spoločnosti v budúcom období.

Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR“ Programy pre mládež 2014-2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a koná sa pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie“

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.