Slovenské predsedníctvo v Rade Európy nachvíľku obsadí aj Trenčiansky hrad - Zajednolano.sk

Slovenské predsedníctvo v Rade Európy nachvíľku obsadí aj Trenčiansky hrad


sk-pres-na-trencianskom-hrade-pict

eSKaEÚ sa spolu usmievajú – spoločné ciele, vízie a priority predsedníckej krajiny a jej regiónov vo vzťahu k Európskej únii. Aj tieto témy odznejú na Trenčianskom hrade v rámci podujatia zameraného na priblíženie slovenského predsedníctva v Rade Európy.

Multižánrové podujatie eSKaEÚ sa spolu usmievajú má stredoškolákom prostredníctvom konkrétnych rečníkov a aktivít priblížiť aktivity predsedníckej krajiny a ich význam ako pre krajinu, tak aj pre celú Európsku úniu. Priestory hradnej kasárne sa vo štvrtok 22. septembra 2016 na celý deň premenia na dejisko tvorivých workshopov a podnetných debát s odborníkmi, počas ktorých sa bude skloňovať predovšetkým slovné spojenie Európska únia. Medzi rečníkmi vystúpi napr. aj autor loga SK PRES 2016, ktorý je absolventom SUŠ Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Realizácia projektu má podnietiť mladých ľudí k vyššej aktivite a participácii na EÚ dianí.

Rozhovory však nebudú to jediné, čo žiakov obohatí a poteší. Pripravený je aj koncert skupiny Billy Barman a dua Webers. Ruky účastníkov podujatia zamestná tvorivé umenie land art takisto na tému slovenského predsedníctva. Jeho výsledkom bude logo SK PRES poskladané z farebných kamienkov vo veľkosti  5 x 7 m, ktoré bude umiestnené na nádvorí hradu nielen počas trvania podujatia, ale až do skončenia SK PRES. Čerešničkou na torte bude módna prehliadka z dielne Strednej umeleckej školy v Trenčíne.

Cieľovou skupinou sú študenti stredných škôl od 15 do 19 rokov, ktorí si v rámci pripravovaného podujatia prehĺbia vedomosti o politike EÚ. Na rozširovaní svojho obzoru o predsedníctve SR i komplexnom fungovaní EÚ sa budú podieľať aktívne, vlastnou iniciatívou: účasťou v súťažiach, diskusiách, sprievodných tvorivých a vedomostných aktivitách.

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z grantového systému na projekty propagujúce slovenské predsedníctvo v Rade EÚ. Organizátormi kultúrno-vzdelávacieho podujatia sú SUŠ Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) a krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región. Ruku k dielu priložia aj partneri: regionálne centrum Europe Direct Trenčín, Vysoká škola manažmentu/City University a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Zdroj: https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/slovenske-predsednictvo-v-rade-europy-nachvilku-obsadi-aj-trenciansky-hrad.html?page_id=341175

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.