Seminár pre osobný rozvoj mladých lídrov - Zajednolano.sk

Seminár pre osobný rozvoj mladých lídrov


seminár- Vrútky

Rada mládeže Slovenska organizuje v rámci projektu Erasmus+ KA3: podpora reforiem politík, tréningový kurz pre mládež. Seminár pre osobný rozvoj mladých lídrov vychádza z potreby kvalitne pripraviť mladých ľudí na zapájanie sa do tvorby mládežníckych politík a aktivít ŠD (Štruktúrovaného dialógu), a pripraviť delegátov zo Slovenska na účasť na medzinárodných konferenciách mládeže ŠD (European Youth Conference, „EYC“), ktoré sa uskutočnia počas predsedníctva Slovenska v Rade EÚ.

Kde: Vrútky

Kedy: február – marec 2016

Prihlásiť sa do: 20.1.2016

Cieľom seminára je v rámci troch tréningových víkendov vybaviť mladých ľudí mäkkými zručnosťami, ako je aktívne počúvanie, komunikácia, kritické myslenie a leadership, ktoré sú potrebné pre plnohodnotnú účasť nielen na medzinárodných mládežníckych konferenciách, ale aj na občianskom živote.

Seminár bude pozostávať z praktických aj teoretických blokov, okrem mäkkých zručností si účastníci osvoja aj znalosti základných dokumentov týkajúcich sa národnej a Európskej politiky mládeže.

Úspešní účastníci budú mať po ukončení seminára možnosť:

 • reprezentovať slovenskú mládež na jednej z konferencií ŠD,
 • pôsobiť ako koordinátor / dobrovoľník na EYC v Košiciach v októbri 2016,
 • podieľať sa na tvorbe mediálnej kampane k príprave EYC v Košiciach,
 • podieľať sa na tvorbe dokumentov týkajúcich sa národnej politiky mládeže,
 • pôsobiť ako mladý pozorovateľ v Národnej pracovnej skupine pre Štruktúrovaný dialóg na Slovensku,
 • podieľať sa na tvorbe budúcich vzdelávacích projektov Rady mládeže Slovenska.

Účastník, ktorý absolvuje všetky tri fázy seminára, dostane na jeho konci certifikát Youth pass ako potvrdenie kompetencií, ktoré nadobudol počas projektu.

Termíny kurzu:

 • 12 – 14. február 2016, Vrútky,
 • 26 – 28. február 2016, Vrútky,
 • 11 – 13. marec 2016, Vrútky.

Požiadavky na účastníkov:

 • vek medzi 16 – 25 rokov, ideálne študenti maturitných ročníkov strednej školy / študenti bakalárskych a magisterských programov,
 • plynulá znalosť angličtiny (úroveň B2 a vyššia podľa spoločného Európskeho jazykového rámca),
 • asertivita, ochota sa učiť novým veciam, záujem o národnú / EÚ politiku mládeže,
 • predchádzajúca skúsenosť s pôsobením v mládežníckej organizácii alebo účasťou na projektoch Erasmus+ výhodou.

Ubytovanie a stravovanie bude účastníkom zaistené v mieste konania seminára, cestovné náklady budú preplatené po predložení dokumentácie o cestovnom.

Ak máš záujem zúčastniť sa, prihlás sa prostredníctvom emailu na petrikovicova@mladez.sk, najneskôr do 20. januára. Zároveň stručne uveď, prečo sa chceš zapojiť do projektu. Úspešní uchádzači budú informovaní emailom 25. januára.

Zdroj: http://mladez.sk/

 

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.