Rada mládeže Slovenska vypracovala analýzu politických programov - Zajednolano.sk

Rada mládeže Slovenska vypracovala analýzu politických programov


predvolebná analýza

Rada mládeže Slovenska vypracovala analýzu, ktorá sumarizuje, čo politické strany ponúkajú mladým ľuďom vo svojich volebných programoch, aby si mohol/la informovane využiť svoje ústavné právo voliť poslancov do Slovenskej národnej rady a tým určiť smerovanie našej krajiny.

Cieľom tejto analýzy je poskytnúť prehľad politických programov, predstaviť kľúčové návrhy politických strán v oblasti mládeže a ponúknuť sumarizačný náhľad na politické spektrum pár týždňov pred voľbami. Rada mládeže Slovenska chce povzbudiť prvovoličov a mladých ľudí k účasti vo voľbách, aby tak využili svoje ústavné právo podieľať sa na voľbe poslancov do najvyššieho legislatívneho orgánu našej krajiny.

Pri vypracovávaní zadania  prihliadali na predvolebné prieskumy agentúr Focus a Polis Slovakia, na základe ktorých  sa zamerali na nasledujúcich sedem strán, ktoré mali podľa prieskumov verejnej mienky najväčšiu šancu presiahnuť zákonom stanovený prah zvoliteľnosti 5% (v abecednom poradí):

  • Kresťanskodemokratické hnutie,
  • MOST-HÍD,
  • OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA),
  • SIEŤ,
  • Sloboda a Solidarita,
  • Slovenská národná strana,
  • SMER – sociálna demokracia.

Po analýze volebných návrhov jednotlivých politických strán v oblasti mládeže konštatujú, že všetkých sedem kandidujúcich subjektov ponúka mladým ľuďom viaceré opatrenia, ktoré sa ich bytostne dotýkajú, a je práve v rukách mladých rozhodnúť sa, ktorou cestou sa vyberú.

Niektoré politické programy boli konkrétnejšie (KDH, MOST-HÍD, SaS, SIEŤ, SNS), iné len zadali línie, ktorými sa daná strana plánuje vydať (OĽaNO-NOVA, SMER-SD). Spoločným menovateľom všetkých strán je však prítomnosť politík, ktoré priamo či nepriamo ovplyvnia mladých ľudí v prípade, že budú uvedené do praxe.

Podľa RMS, v oblasti školstva sa najčastejšie vyskytovala téma duálneho vzdelania, akreditácie vysokého školstva, zefektívnenia profesijného a študijného poradenstva, financovania školstva, či rastu odbornosti a zvyšovania kvality vzdelávacieho procesu.

Návrhy politických strán v oblasti mládežníckych politík spočívajú zväčša vo vyzdvihnutí dôležitosti mládežníckych organizácií.

V rámci tretej oblasti – rodinnej politiky – strany ponúkajú predovšetkým riešenia týkajúce sa podpory rodiny a jej financovania, rezonuje tiež téma sociálnoprávnej ochrany, zosúladenie práce s rodinou či výstavba nájomných bytov.

Predposlednú kategóriu tvoria opatrenia regulujúce zamestnanosť na Slovensku. Jedná sa hlavne o poskytovanie kariérneho poradenstva, flexibilizáciu  podnikateľského prostredia prostredníctvom rozličných opatrení, znižovanie byrokracie a priamu podporu regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti. Za pozitívny vnímame fakt, že sa v niektorých programoch objavila aj téma rodovej rovnosti.

Poslednú skupinu tvoria návrhy politických subjektov týkajúce sa ekonomického rastu, kde sa najčastejšie stretávali s poskytovaním kvalitných verejných služieb a statkov, ale aj s návrhom elektronizácie štátnej správy, s revitalizáciou vidieka či so zvyšovaním finančnej gramotnosti obyvateľstva.

Celú analýzu nájdeš TU.

Zdroj: mladez.sk

 

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.