Rada mládeže Slovenska Vás pozýva na FÓRUM 2016 - Zajednolano.sk

Rada mládeže Slovenska Vás pozýva na FÓRUM 2016


forum-rms-2016-5_banner

Prečo je dobré, aby mladí ľudia mali možnosť zapojiť sa do vecí verejných? Čo teší, či naopak trápi mladých ľudí na Slovensku? Čo spája mládež v debatnom klube a v nízkoprahovom centre? Čo odlišuje prácu s mládežou od iných mimoškolských či voľnočasových aktivít? Ako na Slovensku môžeme rozvíjať potenciál mladých ľudí?

Kedy: 12. – 13. decembra 2016
Prihlásiť sa do: 2. decembra 2016
Registrácia: https://goo.gl/forms/yiejx4ETdHGFdyfI3
Miesto konania: Ústav vzdelávania a služieb, Bárdošova 33, Bratislava.
Predbežný program podujatia:
1.deň: 12.12.2016 od 9:00 – 17:00
2.deň: 13.12.2016 od 9:00 – 15:00

Hlavné témy:
Atraktívna práca s mládežou a rozvíjanie potenciálu mladých ľudí.
Zapájanie mladých ľudí do rozhodovacích procesov (Štruktúrovaný dialóg).
Výskum dopadu a kvality práce s mládežou.
Účasť na podujatí nevyžaduje účastnícky poplatok, organizátor zároveň v prípade potreby hradí cestovné náklady a ubytovanie pre účastníkov, ktorí nie sú z Bratislavy.

V prípade záujmu sa prosím registrujte najneskôr do 2.12.2016, tu: https://goo.gl/forms/yiejx4ETdHGFdyfI3
Po úspešnej registrácii bude Vaša účasť potvrdená prostredníctvom e-mailu.

Ak nedostanete potvrdzujúci e-mail, prihlásenie nie je platné.

Kapacita podujatia je obmedzená.

Organizátor si vyhradzuje právo obmedziť počet účastníkov.
Pozvánka na stiahnutie TU.

Zdroj: http://mladez.sk/2016/11/29/rada-mladeze-slovenska-pozyva-na-forum-2016/

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.