Rada mládeže Slovenska natočila videá ku kľúčovým témam - Zajednolano.sk

Rada mládeže Slovenska natočila videá ku kľúčovým témam


logotyp-strukturovany-dialog-RGB-300x212

Rada mládeže Slovenska (RmS) spustila minulý týždeň novú webovú stránku www.strukturovanydialog.sk, ktorá prostredníctvom videí mapuje činnosť viac ako 50 mládežníckych organizácií z rôznych kútov Slovenska.

Cieľom videí je upriamiť diskusiu o mládeži ku kľúčovým témam Predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, ktorými sú podpora a rozvoj talentu a vytváranie atraktívneho a neformálneho prostredia pre mladých ľudí.

„Vo videách ukazujeme, ako môže neformálne vzdelávanie a správne vedenie mladých ľudí formovať a rozvíjať ich potenciál. Zároveň z videí vyplýva dôležitá a nezastupiteľná úloha mentorov, učiteľov, rodičov, absolventov a dobrovoľníkov, ktorí sa mládeži venujú vo svojom voľnom čase. V súčasnosti, keď sa mládež radikalizuje, sú to kľúčoví aktéri, ktorí dokážu mladých ľudí správne nasmerovať,“ hovorí Katarína Batková, riaditeľka Rady mládeže Slovenska.

Rada mládeže Slovenska reprezentuje s 22 mládežníckymi organizáciami takmer 60 tisíc detí a mladých ľudí. RmS v roku 2016 zastrešuje proces Štruktúrovaného dialógu. Štruktúrovaný dialóg je názov pre spoločné diskusie mladých ľudí a ľudí s rozhodovacou právomocou. Pomáha mladým ľuďom presadiť svoje postoje pri tvorbe a realizácii politík a politikom tieto názory reflektovať. Štruktúrovaný dialóg je zároveň nástrojom pre občianske a politické vzdelávanie mladých ľudí – prostredníctvom svojej participácie v debatách, stretnutiach alebo konzultáciách majú možnosť poznávať reálne politické procesy a zapájať sa do nich.

„Príprava týchto 50 videí a textovej časti o práci s mládežou je súčasťou dlhodobého zámeru Rady mládeže Slovenska pokryť sféru občianskej spoločnosti, ktorá sa deťom a mladým venuje. Je to základ pre ďalší výskum v oblasti merania dopadu a kvality práce s mládežou, ktorý bude RmS realizovať v roku 2016,“ dodáva Batková.

Viac informácií:

Katarína Batková, výkonná riaditeľka RmS, batkova@mladez.sk,

Irena Jenčová, PR manažérka RmS, jencova@mladez.sk, 0904 842 507

Zdroj: www.mladez.sk

Link: http://mladez.sk/2016/03/04/rada-mladeze-slovenska-natocila-videa-ku-klucovym-temam/

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.