Pýtame sa mladých ľudí: Čo potrebujete? - Zajednolano.sk

Pýtame sa mladých ľudí: Čo potrebujete?


Vyplňte krátky dotazník s otázkami, ktoré si vybrali samotní mladí ľudia naprieč Európou. Je dôležité, aby ste odpovedali pravdivo. Len tak budeme vedieť, čo naozaj potrebujete:

DOTAZNÍK TU.

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.