Precvičte si cudzí jazyk a pošlite svoj názor! - Zajednolano.sk

Precvičte si cudzí jazyk a pošlite svoj názor!


pic. k vyskumu

Aj keď školský rok ešte nezačal, nie je na škodu veci pripomenúť si trochu cudzí jazyk, ktorý sa učíme v škole. Európska komisia organizuje krátkodobý prieskum, kde zisťuje ako napĺňanie Stratégie EÚ pre mládež vidia samotní mladí ľudia. Do prieskumu sa môžu zapojiť mladí ľudia od 15 rokov. Anketu možno vyplniť do 20. septembra 2015.

Existuje 6 jazykových mutácií. Vyberte si tú, ktorá je vám blízka a vyjadrite sa!

 

Survey for Young Europeans:

English: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=143522761020

French: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=143645830116

German: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=143634797231

Italian: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=143634798749

Polish: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=143634799817

Spanish: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=143634801067

 

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.