Pre najdôležitejších ľudí na svete... - Zajednolano.sk

Pre najdôležitejších ľudí na svete…


martin klus

Uvažoval som ako vhodne nazvať článok v ktorom by som sa rád nielen prihovoril, ale do istej miery aj vyznal svoj vzťah k mladým ľuďom. Aby som bol presnejší mladším ako som ja sám, lebo za mladého človeka sa neskromne stále považujem. Nakoniec som sa rozhodol pre názov, ktorý nie je celkom originálny a napadol ma pri nedávnej návšteve veľkého nábytkárskeho reťazca. Najlepšie však vystihuje to, ako ja sám vnímam nastupujúcu generáciu. Vtipne by sa určite dalo hneď glosovať, že je to najmä preto, lebo mi záleží na vlastnom dôchodku. Faktom ale je, že aj vďaka svojej práci učiteľa, je môj aktuálny život vo veľkej miere dielom najdôležitejších ľudí na svete.

Títo sú pre mňa inšpiráciou, ale zároveň aj úžasnou spätnou väzbou. A to nielen k mojim pedagogickým prístupom, ako mám možnosť vidieť takmer na každej prednáške, ale aj k mojej práci zástupcu občanov na komunálnej úrovni, či zahranično-politického experta na úrovni národnej a nadnárodnej. Sú to totiž práve mladí ľudia v mojom bezprostrednom okolí, ktorí neustále prichádzajú s novými nápadmi a inováciami nezriedka úplne originálnymi, alebo inšpirovanými od ich rovesníkov po celom svete. Najdôležitejšia pritom je zdanlivá maličkosť. Vytvorenie priestoru, v ktorom sa môže mladý človek práve takto realizovať.

Sám si dobre pamätám, aké dôležité pre mňa ako násťročného bolo, keď si ma „dospeláci“ nielen vypočuli, ale dokonca boli ochotní mnohé z navrhnutého aj realizovať. Dodalo mi to obrovské množstvo energie a entuziazmu naďalej aktívne poukazovať na to, ako svet s jeho starosťami i radosťami vidím ja. A čo je ešte dôležitejšie, primälo ma to ďaleko aktívnejšie uvažovať nad tým, ako dané radosti posilniť a naopak starosti riešiť. O to dôležitejšie je aktívne podporovať projekty, ktoré si za primárny cieľ kladú rozvíjať podobné aktivity. Za taký možno považovať aj projekt „Za jedno lano“, ktorý sa realizoval v Banskej Bystrici v dňoch 23. až 24. februára 2015, ktorého hrdou súčasťou som sa stal i ja. Spoločne so zástupcami Národnej pracovnej skupiny pre štruktúrovaný dialóg na Slovensku, Rady študentov ako aj Informačného centra mladých, sme v jeho rámci získali priestor nielen spoločne diskutovať a vyjadrovať sa k všakovakým záležitostiam, ktoré zúčastnených mladých ľudí trápia, ale aj navrhnúť 5 veľmi konkrétnych opatrení k nim.

Tieto jasne ukázali, aké dôležité je aby mesto a jeho reprezentanti venovali ďaleko väčšiu pozornosť nielen svojim aktuálnym voličom, pričom aj táto sa bohužiaľ často zužuje len na obdobie bezprostredne pred voľbami, ale aj nastupujúcej generácii, ktorá pre perspektívu nášho mesta predstavuje najdôležitejších ľudí na svete. Obojstranným odkrývaním možností a rôznymi osobnými iniciatívami môžu obe strany rozhodne len profitovať. Nakoniec príkladom môžem byť aj ja sám, keďže práve moja študentská angažovanosť v politicky zložitých rokoch 1997 – 1998, nakoniec viedla nielen k výberu oblasti môjho ďalšieho vzdelávania, ale aj budúcej profesie či neziskovej a nakoniec politickej angažovanosti.

Martin Klus
Poslanec MsZ Banská Bystrica, politológ, VŠ pedagóg a expert strany Sloboda a Solidarita pre zahraničnú politiku a politický systém.

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.