Pozrite si video, ktoré vám priblíži atmosféru samotnej Európskej konferencie pre mládež, ktorá sa konala v Luxemburgu 21.-24. septembra 2016. - Zajednolano.sk

Pozrite si video, ktoré vám priblíži atmosféru samotnej Európskej konferencie pre mládež, ktorá sa konala v Luxemburgu 21.-24. septembra 2016.


Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.