Ponuka školenia pre mládežníckych lídrov- Mobility Academy for Local Leaders - Zajednolano.sk

Ponuka školenia pre mládežníckych lídrov- Mobility Academy for Local Leaders


obrazok- školenie

Miesto konania: Konstancin – Jeziorna, Poľsko
Termín: 22. 9. 2015 – 30. 4. 2016
Uzávierka prihlášok – 2. august 2015
Typ aktivity- školenie

Krátka charakteristika

Školenie (zložené z 3 modulov) je zamerané na podporu mládežníckych lídrov alebo aj začínajúcich mládežníckych pracovníkov, ktorí majú záujem rozvíjať sa z národnej úrovne až po medzinárodnú z hľadiska implementácie projektov. Pozvaní sú všetci záujemcovia z Poľska, Slovenska, ako aj z Českej republiky.

Školenie sa skladá z 3 modulov, ktoré budú prebiehať v nasledovných termínoch:
1. 22.-27.9. 2015, Poľsko
2. 25.-29.11. 2015, Slovensko
3. marec/apríl 2016, Česká republika

Ciele aktivity:
V rámci prvého modulu budú mať účastníci šancu sa navzájom zoznámiť, získať vedomosti o medzinárodných projektoch a možnosť vidieť, ako sa dá implementovať projekt z národnej úrovne na medzinárodnú. V rámci druhého modulu bude priestor na rozvíjanie budúcej spolupráce a konkrétnych nápadov/projektových zámerov. Po realizácii tohto druhého modulu by mali účastníci dokázať už spolu naplno spolupracovať, plánovať a implementovať medzinárodné projekty. Posledný tretí modul bude venovaný hodnoteniu celkového vzdelávacieho procesu. Od účastníkov budeme očakávať zapojenosť do všetkých troch školení/modulov.

Pracovný jazyk- angličtina
Cieľová skupina- Mládežnícki pracovníci, mládežnícki lídri
Počet účastníkov- 10  z každej krajiny
Náklady spojené s účasťou na školení:
Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že ide o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:
Mgr. Kamila Zoľáková (IUVENTA)
tel.: +421 2 592 96 323
m.t.: +421 908 67 88 19
e-mail: kamila.zolakova@iuventa.sk
Pre bližšie informácie a prihlásenie:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mobility-academy-for-local-leaders-from-local-to-international-3-modules-training-course.5044/

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.