Pokojné Vianoce a veľa úspechov v roku 2018 - Zajednolano.sk

Pokojné Vianoce a veľa úspechov v roku 2018


pozdrav ZIPCeM

Milí priatelia, kolegovia, partneri,
ďakujeme vám za dôveru a spoluprácu v uplynulom roku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v nasledujúcom roku 2018.

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.