Po roku opäť diskusné stretnutie v Banskej Bystrici - Zajednolano.sk

Po roku opäť diskusné stretnutie v Banskej Bystrici


prezentacia

Po roku sa v Banskej Bystrici opäť stretli mladí ľudia a tvorcovia politík, aby sa dohodli na spoločných aktivitách v meste.


Po krátkej prezencii účastníkov prebehlo oboznámenie s projektom, vďaka ktorému sa aktivita odohráva, spomenuli sa organizátori spolu s MSVaS a Iuventou. Nasledovali spoznávacie aktivity za účelom lepšieho poznania účastníkov zo strany školiteľov a takisto aj medzi účastníkmi samotnými.
Začiatkom bola krátka prezentácia komunikácie v samospráve formou interaktívnej aktivity, kde účastníci sami skladali poradie organizácií, na ktoré sa obrátia v prípade potreby. Aktivita pomohla mladým uvedomiť si postavenie jednotlivých subjektov v kraji. Účastníkom bola priblížená koncepcia rozvoja školstva, ktorú prijalo zastupiteľstvo BBSK dňa 6.6.2016. Pri tejto príležitosti nasledovala aktivita, kde sa účastníci dozvedeli viac o národných témach ŠD podľa ktorých si sami vytýčili plusy a mínusy vo svojom okolí, ktoré chceli predstaviť hosťom už pri samotnom ŠD . Pre lepšiu predstavivosť nasledovala prezentácia o tom ako čo najlepšie komunikovať s poslucháčom a čo musí vedieť prezentujúci keď chce zaujať. Po príchode všetkých hostí (poslanec mesta BB, podnikateľ, riaditeľka podnikateľského inkubátora a pracovníčka s mládežou z CVČ) nasledovalo otvorenie akcie spojené s vymenovaním všetkých organizátorov a oboznámením hostí o projekte a jeho cieľa (venované najmä hosťom, ktorí boli pozvaní). Spoločne sa predstavila koncepcia pri ktorej sa mladí aktívne zapájali so svojimi nápadmi, prípadne pripomienkami. Hostia mali možnosť vypočuť si postrehy mladých z celého kraja. Spoločne prišli určitým mínusom na koreň a tak sa mladí dozvedeli prečo niektoré zlyhania v meste/kraji vznikajú. Týmto spôsobom mladí nadviazali kontakt s hosťami a tak môžu do budúcna využívať a realizovať svoje nápady.

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.