Nový európsky portál mieri do škôl: O kyberšikane treba hovoriť nahlas! | Zajednolano.sk

Nový európsky portál mieri do škôl: O kyberšikane treba hovoriť nahlas!


ch

PARTIZÁNSKE 24. júna 2015 – Čoraz viac mladých trápi kyberšikana. Aj kvôli týmto zisteniam bol spustený úplne nový internetový portál na boj proti šikanovaniu na internete www.cyberhelp.eu. Webstránka je však v niečom iná – zameriava sa najmä na pedagógov.

Ako z inej planéty

Hoci sa kybernetické šikanovanie týka predovšetkým žiakov, podať pomocnú ruku či dokonca zachrániť mladý život dokážu okrem rodičov aj učitelia. Preto sa medzinárodný tím zo 7 krajín pod vedením skúsenej nemeckej organizácie Stiftung Medien und Onlinesucht rozhodol pomôcť práve tým, ktorí dokážu podať pomocnú ruku ako prví – pedagógom. Tí majú pôsobiť preventívne a vedieť včas zasiahnuť. „Nie každý je však s problematikou dostatočne oboznámený a najmä starší učitelia sa pri dnešnej generácii detí môžu cítiť ako z inej planéty. Tento problém sme si uvedomovali už od začiatku projektu, preto veríme, že webstránka vzbudí u pedagógov záujem,“ hovorí koordinátorka projektu Arnhild Zorr-Werner z nadácie Stiftung Medien- und Onlinesucht.

Téma kybernetického šikanovania bude v budúcnosti stále aktuálnejšou, keďže rodičia často podceňujú virtuálnu bezpečnosť svojich detí. Upozorniť, usmerniť a v prípade núdze pomôcť tak môžu práve učitelia. Pre nich sú na portáli pripravené učebné materiály pre 3. – 4., 5. – 6. a 7. – 8. ročník. Prístup k mladším žiakom je citlivejší a zohľadňuje ich detské vnímanie okolitého sveta, naopak, starší sú vedení už konkrétne prípady analyzovať. Zaujímavý pohľad na problém dnešnej doby, akým kyberšikana určite je, dajú nielen pedagógom vzdelávacie videá z dielne partnerských organizácií a inštitúcií. V nich učitelia a výchovní poradcovia vysvetľujú svoje skúsenosti i nazeranie na virtuálne šikanovanie medzi deťmi v rôznych krajinách Európskej únie. Tie môžu popudiť rodičov viac si všímať reakcie svojich detí doma pri počítači či mobilnom zariadení, alebo dodať odvahu šikanovanému dieťaťu zdôveriť sa učiteľovi v škole.

Učiteľ učiteľovi – skúsenosti a rady priamo na portáli

Portál je tiež výnimočný svojou viacjazyčnosťou – dostupný je v bulharčine, nemčine, angličtine, litovčine, rumunčine, slovenčine, slovinčine a španielčine. Učebné materiály na stiahnutie, interaktívne fórum aj príjemné používateľské prostredie povzbudí učiteľov nebáť sa vstúpiť do problematiky online šikanovania, ktorá často prerastá do skutočného sveta. Konkrétnych tragických prípadov pozná najmä západný svet v čase rýchleho rozvoju technológií už tisíce, aj preto odborníci považujú pedagógov za kľúčové osoby. „Prevencia je to, na čo kladieme dôraz. Učitelia častokrát dokážu odhaliť šikanované dieťa priamo v škole, no ak ide o kyberšikanu, nie vždy vedia vhodne reagovať. Preto je naša webstránka dôležitá – pomáha tým, ktorí dokážu pomôcť,“ hovorí Peter Baláž, koordinátor Edukácie@Internet. K slovenskej organizácii sa ako asociovaný partner pridalo aj Združenie informačných a poradenských centier mladých. Partneri by radi dostali úplne bezplatnú webstránku do škôl, a teda aj do slovenských zborovní, aby z nej malo úžitok čo najviac učiteľov a ich tried. Pre nadchádzajúci školský rok tak majú pedagógovia už k dispozícii materiály, ktoré môžu naplno využívať priamo vo výučbe alebo výchovnom poradenstve. Cennú radu však dajú aj rodičom a ich deťom.

Cyberhelp.eu vznikol vďaka finančnej podpore Európskej komisie v rámci Programu celoživotného vzdelávania. Podeliť sa o svoje skúsenosti či zaujímavé informácie môžete aj vy na facebookovej stránke projektu www.facebook.com/cyberhelp.eu.

– tlačová správa –
Edukácia@Internet

O projekte

Cyberhelp.eu je európsky portál vzdelávajúci pedagógov pomocou informácií a výučbových materiálov na tému kyberšikana, ktoré si môžu priamo stiahnuť do počítača. Tieto materiály pomôžu vyvíjať učebné plány na prevenciu kyberšikany a poskytnú učiteľom informácie, ako v prípade kyberšikany medzi žiakmi správne reagovať. Pripravovaný portál navyše predstavuje moderný nástroj na vytváranie komunity, ktorý je používateľsky prívetivý a ľahko prístupný pre široké spektrum používateľov. Pedagógovia si tak môžu navzájom vymieňať materiály a skúsenosti. Stránka je dostupná v bulharčine, nemčine, angličtine, litovčine, rumunčine, slovenčine, slovinčine a španielčine. Na dvojročnom projekte v rámci Programu celoživotného vzdelávania EÚ spolupracuje celkom osem partnerov zo siedmich krajín. Náš tím môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@cyberhelp.eu.

Kontakt

Peter Baláž
koordinátor
+421 902 203 369
peter.balaz@ikso.net

Mgr. Veronika Matušková
PR manažérka
+421 905 826 988
veronika.matuskova@ikso.net

Edukácia@Internet
Víťazná 840/67A
958 04 Partizánske
www.ikso.net

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.