Noví ambasádori sa zrodili symbolicky - pod Tatrami - Zajednolano.sk

Noví ambasádori sa zrodili symbolicky – pod Tatrami


IMG_4488

Martina na bielom koni sme šli čakať na Spiš. Práve tam sa 10. – 12. novembra 2017 konal Štartér – školenie pre ambasádorov Štruktúrovaného dialógu. Musíme naozaj objektívne zhodnotiť, že všetci do jedného boli výborní. Radosť pracovať s takýmito mladými ľuďmi.

Vysvetľovali sme im, prečo je Štruktúrovaný dialóg skvelým nástrojom, hovorili sme o dôležitosti participácie na veciach verejných – a to najmä u mladých ľudí, povedali sme si viac o tom, čo čaká ambasádora v praxi a mierny šum nastal vo chvíli, keď sa ubezpečili, že osvedčenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o vzdelávaní dostanú až na základe vlastných praktických aktivít a nepríde im v utorok po Štartéri do schránky. :-) No za celý víkend pochopili, že nie papier, ale naozajstné aktivity, rozhovory, záujem a prax z nich urobia informovanejších a skúsenejších aktivistov.

Na Štartér nám prišiel pomôcť aj náš aktívny ambasádor, Martin Ruščanský z Humenného. Vie výborne mladých ľudí motivovať a to tak, ako je to najlepšie – vlastným príkladom. (a na chvíľu dokonca prišiel za ním aj ten biely kôň :-))

Piatok bol informačný a sobota viac “hravá”. Naplnili sme ju dokopy neformálnymi aktivitami, od energizérov, cez rolové hry, prácu v skupinách, až po plodné diskusie v pléne. Už teraz plánujeme ďalšie aktivity, pretože nedeľu sme strávili plánovaním a rozmýšľaním, kde a ako budeme spoločne realizovať aktivity k Štruktúrovanému dialógu. Už dnes môžeme potvrdiť, že tá aktivita a nadšenie, ktoré sme v nich videli už na Štartéri, sa potvrdilo a vicerí si svoje aktivity plánujú a píšu nám o nich.

Aj o týchto prinesieme správy. Z východu, Oravy, Topoľčian a ktovie, kam sa s nimi ešte dostaneme. :-)

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.