Noví ambasádori sa stretli na Liptove - Zajednolano.sk

Noví ambasádori sa stretli na Liptove


spoločná

Pre niektorých štartovacia čiara, pre iných ďalšia méta, pre nás opäť zážitok. To bol Štartér – školenie pre ambasádorov Štruktúrovaného dialógu v SR, ktorý sa konal 2. až 4. marca 2018 v ružomberskom Hoteli Áčko.
I tentokrát z celého Slovenska, od Bratislavy, cez Považie, Banskú Bystricu, Bardejov až po Sninu, stretla sa v Ružomberku výborná partia. Mladí ľudia, hľadajúci motiváciu, inšpiráciu, potrebné informácie a zručnosti, aby mohli vo svojich mestách pohnúť mládežnícku politiku vpred a vtiahnuť do toho aj ďalších dôležitých aktérov. Samotných tvorcov politík, ktorí im môžu výrazne pomôcť, ak pravdaže chcú. Absolventi školenia budú schopní realizovať diskusné stretnutia pre mládež a tvorcov politík, vedúce ku konkrétnym iniciatívam a projektom v danom meste.

Tento Štartér bol akýmsi odrazovým mostíkom k ďalšiemu levelu; v budúcnosti prepojíme skupiny akčných mladých a pracovníkov s mládežou, ktorí majú záujem o toto vzdelávanie. Už teraz sme videli, aký to má veľký význam, nielen pri odovzdávaní skúseností na jednej a odhodlania ísť ďalej, na druhej strane. Vznikla tam neformálna, tvorivá a naozaj profesionálna atmosféra, plná nápadov.
Venovali sme sa nasledovným témam: predstaveniu štruktúrovaného dialógu, ako nástroja na mapovanie reálnych potrieb mladých ľudí, jeho nastaveniu na lokálnu úroveň, úlohu mladých ľudí v ňom a konkrétne našich ambasádorov, základom komunikácie a prezentácie – napríklad, ako si pripraviť účinnú elevator speech a získať pre svoj projekt dôležitú osobu – zaradili sme obľúbené rolové hry a dôvody a spôsoby s kým a ako komunikovať, no a naplánovali sme si ďalšie spoločné aktivity, na ktoré sa tešíme my i účastníci školení.
V kontexte aktuálnych spoločensko – politických udalostí sme zápalisto diskutovali nielen v školiacej miestnosti do neskorých večerných hodín, ale i pri obedoch a večeriach. Musíme povedať, že účastníci Štartéra boli ľudia s veľkým srdcom a tak trochu „nemodernými“ hodnotami. Zhodli sme sa totiž na tom, že jediné, čo vyrieši všetky krízy je návrat k čestnému a úctivému správaniu sa ľudí k sebe i iným. Aj preto má každá podobná aktivita obrovský význam.

Nielen pri hľadaní správnej cesty, ale najmä pri hľadaní tých správnych ľudí, ktorí po nej budú kráčať s nami.
Stretneme sa už o mesiac, aby sme sa posunuli ešte bližšie k realizácii stretnutí, ktoré podporia dialóg medzi mladými ľuďmi a tvorcami politík na lokálnej, či regionálnej úrovni. Pretože postupne to kompletne odovzdáme prichádzajúcej akčnej generácii, tak nech vedia, ako na to.
Emma, Igor, Ivo, Jakub, Jožko, Lenka, Maroš, Mary, Maťo, Noro, Peťka, Tamara a Samo, bolo nám cťou.

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.