Mladým ľuďom z Turčianskych Teplíc záleží na svojom meste. - Zajednolano.sk

Mladým ľuďom z Turčianskych Teplíc záleží na svojom meste.


WP_20160210_028

Dňa 15.marca 2016 sa v rámci aktivít štruktúrovaného dialógu uskutočnilo ďalšie stretnutie týkajúce sa otázok postavenia mladých ľudí v meste Turčianske Teplice. Zúčastnili sa ho členovia Mestského parlamentu mladých, zástupcovia mesta, a predstavitelia združení a organizácií, ktoré pracujú s mládežou.

Aktivita bola realizovaná s finančnou podporou z programu Erasmus +. Pod hlavičkou organizácie Asociácia krajských rád mládeže a s koordináciou Rady mládeže Žilinského kraja sa zrealizovali stretnutia mladých ľudí s dôležitými dospelými, ktorým záleží na postojoch mládeže v meste v Turčianske Teplice. Séria stretnutí prebiehala počas mesiacov február až marec 2016.

Stretnutiu mládeže s dospelými predchádzali dve prípravné stretnutia. Najprv sa stretli samotní mladí ľudia, ktorí diskutovali o tom, čo sa im v ich meste a okolí páči a naopak, čo by chceli zmeniť. Ďalšieho stretnutia sa zúčastnili dospelí, ktorí s mládežou pracujú v rôznych inštitúciách a takisto sa zaoberali tým, čo by chceli mladí zmeniť a boli informovaní o veciach, ktoré sa mladým v meste páčia a kde by mohla nastať zmena k lepšiemu. Napokon sa vďaka RMŽK podarilo sprostredkovať stretnutie, ktoré svojou účasťou naznačilo, že záujem o mládež a jej fungovanie na území mesta zaujíma aj kompetentných dospelých, ktorí s mladými na tomto stretnutí nielen diskutovali, ale aj reálne navrhovali možnosti a riešenia na zlepšenie podmienok života mladých v meste.

Stretnutia sa zúčastnil aj primátor mesta Igor Hus, ktorý je voči mladým otvorený a ochotný zmysluplne spolupracovať. „Teší ma, že mladí v meste majú záujem byť aktívni a chcú sa podieľať na živote v meste, ktorého sú súčasťou. “ Na stretnutí sa hovorilo aj o konkrétnych návrhoch a zmenách, na ktorých sa zhodli obe strany. Hlavné témy spoločného stretnutia mladých a dôležitých dospelých boli:

  • participácia,
  • záujem a motivácia k účasti na podujatiach / aktivitách,
  • Youth-friendlyclub.

 

Ostáva už len otázka, do akej miery sa im podarí kompromisne navrhnuté zmeny a návrhy dotiahnuť do zdarného konca. Avšak z tohto neformálneho stretnutia sa dá predpokladať, že určitá časť z nich sa dočká realizácie navrhnutých riešení a ponúk vzájomnej spolupráce.

Autor článku: Filip Štrba

Viac o výstupoch z diskusie nájdete na stránke Rady mládeže Žilinského kraja www.rkzk.sk

 

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.