Mladí s ambíciami? Našli sme ich aj v Čadci - Zajednolano.sk

Mladí s ambíciami? Našli sme ich aj v Čadci


Autor fotografie: Petra Ďuranová

Dva mrazivé februárové dni sme strávili v Kysuckej knižnici v Čadci. V pondelok 5., a v utorok 6. februára sa tu stretli mladí ľudia z Pedagogickej a sociálnej akadémie Sv. Márie Goretti, Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana, Obchodnej akadémie a zo Základnej školy v Podzávoze. Týmto ďakujeme vedeniu menovaných škôl, že ochotne uvoľnili svojich žiakov z vyučovania, aby sa mohli zúčastniť nášho stretnutia. Z reakcií našich mladých účastníkov hodnotíme, že tieto dva dni boli pre nich prínosom.

Okrem mladých ľudí sme mali česť privítať hostí z radov „dôležitých dospelých“, primátora mesta Čadca, pána Milana Guru, asistentku primátora, pani Petru Ďuranovú, riaditeľku Kysuckej knižnice v Čadci, pani Janku Bírovú a jej dve kolegyne, pani Helenu Pagáčovú a pani Zuzanu Jesenskú Kubicovú. Ďakujeme im, že si, aj napriek svojej pracovnej vyťaženosti, našli čas na dialóg s mladými ľuďmi, žijúcimi v meste. V dnešnej dobe je oveľa potrebnejšie vytvárať cesty naprieč jednotlivými skupinami a komunitami v mestách a obciach, ako kedykoľvek predtým.

Veľký podiel na zorganizovaní tohto stretnutia mali naši ambasádori Štruktúrovaného dialógu v SR, absolventi školenia Štartér, ktoré ZIPCeM niekoľkokrát za rok organizuje. Títo sa aj aktívne zapojili do práce s mladými ľuďmi a veríme, že na Kysuciach to s týmito mladými bude stále lepšie a lepšie. Ďakujeme Dominike, Simone a ďalšej Dominike a obzvlášť ďakujeme Lukášovi a jeho organizácii SYTEV za pomoc pri príprave stretnutia.

Aj v Čadci sa nám potvrdilo, že mladí ľudia vôbec nie sú ľahostajní voči prostrediu, v ktorom žijú a voči tomu, čo sa okolo nich deje. Radi by žili v čistom a bezpečnom meste, v takom, kde ich názor vypočujú tí kompetentní a ich nápady nezostanú ležať v zásuvke. Nepotrebujú veľa, len viac aktivít pre deti a mládež, viac informácií o tom, čo sa deje a hlavne sa chcú zapájať a zúčastňovať sa diania v meste. Tu sú ich projekty, ktoré veľmi šikovne prezentovali našim hosťom a hoci na ich prípravu nemali veľa času, dokázali nimi zaujať a presvedčiť:

1. Aktívny mládežnícky parlament: Dominika Ďurčanová, naša ambasádorka, sa ujala neľahkej úlohy; rada by opäť postavila na nohy Mládežnícky parlament mesta Čadca a vrátila mu jeho kompetencie, pričom ako hlavnú vidí zastupovanie záujmov mladých ľudí pri rozhodovaní o veciach verejných. Pán primátor tento projekt úprimne privítal; spolu s pani Ďuranovou Mládežnícky parlament pred niekoľkými rokmi v meste založili, no v priebehu času sa z jeho mladých členov stali pracujúci ľudia s rodinami, ktorí už nielen nemajú čas, no hlavne už nenapĺňajú celkom podstatu činnosti mládežníckeho parlamentu. Dominike ponúkol priestor na stretnutie a vyjadril očakávanie, že prítomní mladí ľudia budú vo svojej iniciatíve pokračovať.

2. Neformálne centrum: tak, ako takmer v každom meste, aj v Čadci prejavili mladí ľudia potrebu mať klubovňu, neformálny priestor, ktorý by im slúžil na rôzne vzdelávacie, kultúrne, či spoločenské aktivity, bol by určený len pre nich a mali by tak k dispozícii svoje bezpečné útočisko. Tento projekt prezentovali ďalšie dve ambasádorky a študentky Obchodnej akadémie, Dominika a Simona. Naši hostia sa vyjadrili súhlasne, no predsa by ešte so samostatným priestorom pre mladých počkali, kým sa nevyformuje aktívna skupina, ktorá bude jeho chod zabezpečovať. Dovtedy ponúkol pán primátor na stretávanie sa mladých ľudí priestory na Mestskom úrade v Čadci, priestory v Kultúrnom dome a pani riaditeľka knižnice tiež priestory v knižnici.

3. Big idea: projekt, ktorý bol výsledkom spolupráce stredoškoláčok Natálie a Vanesy a žiačok ZŠ, Petry a Simony. Radi by ponúkli priestor tvorcom graffiti a street art, aby takto predišli ničeniu verejného majetku, konkrétne posprejovaným stenám budov v meste. Výstupom ich projektu by mala byť stena postavená na vhodnom mieste, kde by mladí umelci mali možnosť uplatniť svoj talent a mesto by ich v tom podporilo. Pán primátor vysvetlil, že mesto už s tvorcami graffiti dlhšiu dobu spolupracuje a ich prácu považuje za umenie. Nápad so stenou sa mu však páčil, problém skôr vidí v jej umiestnení. Vysvetlil napríklad problémy s bežeckým okruhom, známym ako Šeríkov okruh, ktorý dievčatá navrhli ako jednu z možností. Toto územie nie je vlastníctvom mesta a preto nemôže nikto z jeho zástupcov rozhodovať o tom, čo sa tam bude diať.

4. Aktivity pre mladých: tento projekt vznikol vďaka Patrikovi z Gymnázia a Adamovi a Martinovi zo ZŠ Podzávoz. Privítali by viac neformálnych vzdelávacích aktivít pre mladých ľudí, pričom by to ideálne spojili so spomínaným neformálnym centrom pre mladých. Záujem pomôcť im s realizáciou takýchto stretnutí a celkovo, so spoluprácou s mladými ľuďmi aj pri prepájaní rôznych komunít v meste, prejavili najmä pani riaditeľka Kysuckej knižnice a jej kolegyne. V knižnici organizujú rôzne podobné podujatia a vďaka mladým ľuďom ich opäť môžu rozšíriť a zároveň sa zvýši informovanosť verejnosti. Predbežne sa dohodli na tom, že budú spolupracovať na zdieľaní informácií a na dohodnutom stretnutí sa porozprávajú o ďalších možných aktivitách.

Stretnutie všetci zúčastnení zhodnotili ako veľmi inšpiratívne. „Dôležití dospelí“ prijali výzvu od mladých k spolupráci a očakávajú nasledujúcu iniciatívu teraz od nich. Pán primátor ich odporučil na pani Petru Ďuranovú, svoju asistentku, s ktorou si môžu dohodnúť stretnutie a plánovať ďalšie aktivity.
My budeme dianie v Čadci sledovať aj vďaka našim ambasádorom, ktorí sa do aktivít zapojili nielen ako absolventi školenia Štartér, ale najmä ako akční mladí ľudia, ktorí plánujú spraviť zo svojho mesta lepšie miesto pre život – a to nebude dlho trvať. Ďakujeme za možnosť byť pri zrode pozitívnych zmien.

Za podporu ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju, ako zriaďovateľovi Kysuckej knižnice v Čadci a organizácii SYTEV za pomoc pri organizácii stretnutia.

 

zsk_logologo_KK sytev logo

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.