Mladí ľudia z Liptovského Mikuláša dostali príležitosť hovoriť o svojich potrebách - Zajednolano.sk

Mladí ľudia z Liptovského Mikuláša dostali príležitosť hovoriť o svojich potrebách


ŠD v Liptovskom Mikuláši

Komunikovali mladí s dôležitými dospelými. Rada mládeže Žilinského kraja koordinovala stretnutia mladých ľudí a dôležitých dospelých od septembra 2015 do januára 2016.  Prečítajte si,  čo sa udialo a na čom sa dohodli:

“Sme zvedaví, chceme participovať”, si povedala aj skupina mladých ľudí z Liptovského Mikuláša, s ktorými sme sa stretávali a riešili problémy, ktoré vnímajú v meste. Úlohou mladých nadšencov  bolo mapovať komunitu mladých v Liptovskom Mikuláši a tak zistiť aké sú názory mladých ľudí na mesto a aktivity  v ňom realizované, aktivity pre všetkých občanov a prioritne pre mládež.

Z prieskumu  mladí zistili rôzne postrehy od nedostatočného parkovania, cez  nedostatočné osvetlenie a slabé označenie mesta až po nefungujúci parlament mladých v meste.

Otázku čo chýba v meste pre mladých, sme položili aj dôležitým dospelým, s ktorými sme zrealizovali stretnutie 11. 12. 2015 a ktorí vnímajú potreby koncepcie práce s mládežou  a inklúziu.

Spoločné stretnutie mladých s dôležitými dospelými bolo zrealizované 13. januára 2016: kedy sme my, mladí, mohli otvorene hovoriť s „dôležitými dospelými“ o tom, čo v našom meste pokladáme za problém. Zloženie bolo naozaj pestré, diskutovali sme s ľuďmi z rôznych neziskových organizácií, občianskych združení a mládežníckych organizácií.

Mladí konštatujú že: „Z celej rady nápadov, čo by sa podľa nás mohlo vylepšiť (ako napríklad osvetlenie cyklochodníka, oprava verejných wc, či znovuotvorenie podchodu pri Lidli) sa nakoniec vyšpecifikoval jeden, ktorý má na študentov naozaj značný dopad. A to, že zatiaľ chýba jednoznačná koncepcia práce s mladými”.

Čo s tým? Spoločne sme sa zamýšľali, aká by bola najvhodnejšia forma ako mladým, najmä študentom spríjemniť študentské roky prežité v našom meste , ďalej ich motivovať a inšpirovať. V menších pracovných skupinách sme si dali rýchly a efektívny „brainstorming“ a dospeli sme k záveru, že najlepším perspektívnym riešením by bolo znovuzaloženie apolitickej Rady mladých, ktorá by fungovala pod záštitou Mestského zastupiteľstva. Tak by vznikla platforma atraktívna pre študentov, kde sa môžu slobodne prejaviť a realizovať. Rada mladých môže byť štartom rôznych zmien, projektov a zároveň inklúziou mladých.

Aktivita sa realizovala s finančnou podporou z programu Erasmus +, pod organizáciou Asociácia krajských rád mládeže.

Autorky: Alžbeta Zemančíková, Karin Grobarčíková

Zdroj: RMŽK

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.