Máme nových Ambasádorov, ktorým záleží... - Zajednolano.sk

Máme nových Ambasádorov, ktorým záleží…


20160416_162520

Lucia Macaláková, ZIPCeM/ V jeden víkend, v polovici apríla, sme sa v Nitre na školení Štartér stretli so 17timi mladými ľuďmi, ktorým nie je ľahostajné, kam sa naša spoločnosť uberá. Slovné spojenie „aktívni mladí ľudia“ v prípade tejto skupiny vystihuje ich povahu v tom najlepšom slova zmysle.

Prebrali sme množstvo tém, diskutovali hlavne o hľadaní spôsobov motivácie mladých ľudí v rôznych kútoch krajiny, o ich špecifikách, výzvach, o tom, ako a kde hľadať pomoc. A najmä o tom, aké je dôležité hľadať nových a nových nadšencov, ktorí majú chuť zapojiť sa a meniť svoj, hoci aspoň ten najbližší, svet k lepšiemu. O tom, že tak ako v mestách, aj v mladých ľuďoch drieme obrovský potenciál, o čom sme sa my, ako „tí dospelí“ mohli dokonale presvedčiť práve na našich nových ambasádoroch.

Každý z nich bol špecifický, mal iné skúsenosti, iné podmienky, v ktorých pôsobil, no jedno mali všetci spoločné – nadšenie meniť veci k lepšiemu. Teraz ich čaká ešte prakticky si vyskúšať, ako je to pracovať s mladými ľuďmi, ktorých chceme motivovať k vyššiemu záujmu o svoje okolie – zúčastnia sa diskusných stretnutí „Vyjadri sa!“, ktoré už tretí rok realizujeme v mestách po celom Slovensku, v rámci podpory reformy politiky mládeže a štruktúrovaného dialógu.

A potom to bude na nich. My sme si však takmer istí, že pôjdu ďalej. Pripravili sme pre nich ďalšie možnosti osobného rastu, ich smerovanie si môžu navrhnúť sami. Nejde nám len o to, aby sme získali ďalších mladých dobrovoľníkov, ktorí budú robiť dobré meno nám a našej činnosti. :-) Ide najmä o to, aby sa z nich stali (a to niektorí už naozaj sú a predsa z nich cítiť pokoru a potrebu ďalej rásť) takí tí mladí ľudia, ktorí vedia kriticky zhodnotiť, čo dobré a zlé sa okolo nich deje a neboja sa nielen povedať, ako by to malo fungovať, ale sami sa o to pokúsiť. A nemlčať. Hlavne – nebyť len ticho.

Aďka a Aďka, Aurora, Bory, Ivka, Ľudmila, Mady, Majka, Maťo, Monika, Natálka a Natálka a Natálka, Nora, Radka, Tomáš, Veronika (v abecednom poradí) ĎAKUJEME.

Tento vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 0048/2015/4/001. Účastníci po absolvovaní predpísaného počtu hodín a zvládnutí záverečnej skúšky získajú Osvedčenie MŠVVaŠ SR.
Táto aktivita je súčasťou projektu „Zmeň seba – zmeníš svet“, podporeného z programu Erasmus+.

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.