Levice „vyzbrojené“ Mladými puškami - Zajednolano.sk

Levice „vyzbrojené“ Mladými puškami


IMG_20160608_215732 (1)

10.júna 2016, Prievidza

Organizátori národného projektu Za jedno lano – Mladí môžu meniť politiku realizovaného v rámci programu Erasmus + (podpora reformy politiky) v spolupráci s mládežníckym centrom Kontakt v Leviciach zorganizovali už tretie lokálne stretnutie v rámci V. cyklu štruktúrovaného dialógu. Projekt ponúkol mladým ľuďom priestor komunikovať s dôležitými dospelými, čo nie je celkom bežnou záležitosťou, ale predovšetkým vďaka stretnutiu vznikli spoločné iniciatívy, z čoho máme veľkú radosť a  o ktorých vám chceme povedať viac.

Formát stretnutia bol klasický, dvojdňový, pričom prvý deň sme sa snažili mladým ľuďom priblížiť, čo je cieľom štruktúrovaného dialógu na Slovensku a jeho prepojenie s európskou úrovňou. Hneď v úvode sme im ponúkli možnosť zapojiť sa do online prieskumu, aby aj názory mladých ľudí z Levíc boli vypočuté a aby sa aj oni mohli vyjadriť  k aktuálnym problémom súčasnosti.

O akom povolaní snívajú, aké zručnosti je podľa nich potrebné mať, aby sa k nemu dopracovali a ako potrebné zručnosti nadobudnúť, to bolo obsahom ďalšieho doobedňajšieho  bloku.

V závere dňa spoločnou analýzou prostredia, v ktorom žijú, definovaním príležitostí a naopak toho, čo podľa nich v meste chýba, aby sa tu mohli naplno realizovať, vytvorili vlastné projekty, do ktorých premietli konkrétne návrhy aktivít a iniciatív s uvedením toho najdôležitejšieho a to ako oni sami prispejú k ich realizácii. Jedným z cieľov tejto aktivity bola práve príležitosť pre rozvíjanie zručností, ktoré, a nielen na Slovensku, mladým ľuďom dokázateľne najviac chýbajú: iniciatíva a informovanosť.

  1. projekt- Zvýhodnenie podmienok pre domáce firmy (prezentáciu si pripravili študenti Gymnázia Andreja Vrábla)

– podpora mladých podnikateľov

– úľavy dane z nehnuteľnosti

– výhodný prenájom pre začínajúcich podnikateľov za symbolické ceny

– beseda s úspešnými podnikateľmi (návrh- Junior centrum)

  1. projekt- Organizovanie výmenných pobytov s praxou

– na školách pre pedagógov (Pedagogická a sociálna akadémia, OA)

– pre študentov, ktorí nemajú šancu uspieť v procese výberu školy

– mladí ponúkajú aktívne vyhľadať dobrovoľníkov , ktorí môžu robiť jazykové kurzy, príp. podeliť sa so

  svojimi skúsenosťami z výmeny

– od mesta požadujú založiť organizáciu, ktorá sa bude venovať výmenným pobytom

  1. projekt- Levice očami detí- krúžok mladých redaktorov ( Gymnázium Andreja Vrábla, Hotelová akadémia)

– od mesta požadujú vytvorenie krúžku, alebo neformálnej skupiny pod vedením Levickej televízie

– ponúkajú tvorbu vlastných detských a mládežníckych reportáží, čím chcú zvýšiť sledovanosť televízie

  1. projekt- Dobrovoľníctvo (Pedagogická a sociálna akadémia)

– chýba líder, ktorý by viedol dobrovoľníkov

– priestory na stretávanie dobrovoľníkov

– propagácia dobrovoľníckych aktivít na stránke mesta

– mladí ponúkli organizovať zbierky, podujatia na propagáciu dobrovoľníctva a vlastné aktivity

Reakcie dôležitých dospelých:

Pán poslanec Benček, ktorý je súčasne redaktorom Levických novín uvítal projekt mládežníckych reportáží v Levickej televízii. Ponúkol mladým pomoc s úpravou článkov, konzultáciou a zverejnením. Zároveň pochválil nápad s výmennými pobytmi učiteľov a spomenul mesto Boskovice/Česká republika/, ktoré je partnerským mestom Levíc v rámci programu Erasmus+. Pedagogická a sociálna akadémia (PASA) očakáva návštevu z Boskovíc už budúci týždeň. Okrem toho má mesto Levice vytvorené partnerstvá s mestami: Skierniewice/Poľská republika/, Erd/Maďarská republika/ a Sobotica/Srbsko/. Tu sa  zúčastnili veľtrhu, kde sa prezentovali školy, podnikatelia a kultúra a podobnú aktivitu má zámer zrealizovať aj mesto Levice v športovej hale. Práve tu dostali mladí ľudia ponuku od pána poslanca Csabu prezentovať svoje projekty. Mesto Levice pracuje na vytvorení partnerstiev s mestami Düren /Nemecko/ a Hierden/Holandsko/.

Zároveň vyzval mladých a čaká na konkrétne návrhy mladých, prípadne môžu natočiť amatérske video a keďže je z redakčnej rady Levickej televízie, rád im v tejto veci pomôže.

V prípade, že mladí chcú od mesta požadovať zafinancovanie nejakého ich nápadu, pán poslanec Igor Éder takisto upozornil, že je potrebné prísť s čo najkonkrétnejšou podobou projektu a kvalitnou štruktúrou. Rád pomôže mladým s priestormi, ktoré by potrebovali ako začínajúci podnikatelia.

Poslanec Rastislav Kasan ponúkol pomoc  tým mladým, ktorí sa chcú zúčastniť výmenných pobytov, zároveň  ponúkol možnosť účasti sa komisiách zriadených pri MsZ. Ako člen Levického okrášľovacieho spolku, ktoré je  občianskym  združením a zoskupuje obyvateľov a priaznivcov Levíc, ponúkol možnosti realizovať dobrovoľnícke aktivity.

Zástupcovia organizácie Jungle Gym Levice predstavili rôzne projekty, ktoré realizujú v Leviciach. Napríklad projekt obnovenia amfiteátra, projekt: Bez práce nie sú koláče, v podobe dokumentárneho filmu o Leviciach, kde sa rozprávali s poslancami MsZ o príležitostiach, čo ako a kde sa v Leviciach „dá“. Richard Faško ponúkol mladým priestory, rád pomôže s projektom pre začínajúcich podnikateľov, porozprával o tom ako aj oni začínali a ponúkol v prípade záujmu kontakty na úspešných podnikateľov.

Ďalšími dobrovoľníckymi príležitosťami môže byť pre mladých festival Movement, ktorý organizujú a ďalšie odporúčanie, ktoré od nich mladí dostali, bolo natáčať amatérske a inšpiračné  videá a publikovať ich najprv na youtube.

Pán poslanec Kasan navrhol študentom gymnázia v tejto veci založiť občianske združenie, s čím tiež rád pomôže.

V závere stretnutia  poslanci ponúkli prítomným študentom účasť na stretnutí so štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry, ktoré sa v tej istej budove pripravovalo na popoludnie.

A na záver, prečo taký názov článku? No lebo v Leviciach tak nazývajú mladých aktívnych poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí vniesli do mestských štruktúr nový vietor.

Poďakovanie patrí Strednej obchodnej škole sv. Michala, Gymnáziu Andreja Vrábla, Obchodnej akadémii a Hotelovej akadémii v Leviciach za záujem zapojiť sa do projektu.

Naše poďakovanie patrí aj poslancom miestneho zastupiteľstva, pedagógom a pracovníkom s mládežou v meste Levice, že prijali naše pozvanie, venovali mladým ľuďom svoj čas a najmä za dôveru, ktorú prejavili voči iniciatívam a nápadom mladých ľudí a rozhodli sa byť im v nich nápomocní:

Iveta Harváneková, Pedagogická a sociálna akadémia

Csaba Tolnai- poslanec MsZ

Rastislav Kasan- poslanec MsZ

Peter Benček- poslanec MsZ, Spojená škola internátna

Martin Tóth- Jungle Gym Levice

Richard Faško- Jungle Gym Levice

Igor Edér- poslanec MsZ

Simona Bagalová- spoločenstvo Deep well

Roman Meszároš- Wycliffe

Juraj Uhrinčať- ECAV Levice

A na záver ďakujeme Mládežníckemu centru kontakt a pani Mirke Števkovej za organizačnú pomoc.

Viac o projekte na: www.zajednolano.sk alebo na FB: https://www.facebook.com/zajednolano/

 

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.