Kde všade ešte budeme ťahať Za jedno lano? - Zajednolano.sk

Kde všade ešte budeme ťahať Za jedno lano?


Trenčín

LEVOČA, ROŽŇAVA, LUČENEC a NITRA. Tešíme sa na vás priatelia. Lokálnymi stretnutiami v rámci V. cyklu štruktúrovaného dialógu budeme pokračovať opäť od septembra po letných prázdninách. Sledujte náš Kalendár aktivít TU.

Ale nezabudnite! Dovtedy nás čaká ešte diskusia v Brezne na Horehroní. Príďte so sviežimi nápadmi a s chuťou realizovať vlastné myšlienky. Čakáme Vás  v zasadačke Okresného úradu v Brezne už 28. a 29. júna 2016.  Tešíme sa.

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.