JA Veľtrh podnikateľských talentov - Zajednolano.sk

JA Veľtrh podnikateľských talentov


JA Veltrh podnikatelskych talentov

JA Veľtrh podnikateľských talentov je vyvrcholením celoročného úsilia študentov stredných škôl z celého Slovenska. Veľtrh sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Na veľtrhu prezentujú stredoškoláci verejnosti svoje podnikateľské plány, výrobky a služby, stretávajú sa so svojou konkurenciou a súťažia v niekoľkých kategóriách.

Súčasťou JA Veľtrhu podnikateľských talentov je aj súťaž tímov Vitajte v našom regióne.

Kedy: utorok 22. marec 2016, 10.00 – 18.00 h, vyhlásenie víťazov od 17.00 h

Miesto: Avion Shopping Park, Bratislava

Vzdelávacie programy JA Slovensko sú založené na získavaní praktických skúseností tak, aby rozvíjali ich pracovné, sociálne a komunikačné zručnosti. Programy JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu pozostávajú z 3 pilierov – teória, JA Firma a konzultant.

Pod vedením učiteľa a konzultanta si študenti zakladajú študentské JA Firmy. Preniknú do problematiky riadenia a fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu. Učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby.

Veľtrh podnikateľských talentov je vyvrcholením celoročného úsilia študentov, kde prezentujú svoje podnikateľské plány, výrobky a služby. Veľtrh je miesto, kde stretnú svoju konkurenciu a súťažia v rôznych kategóriách.

Najlepšia JA Firma z veľtrhu postúpi na medzinárodnú súťaž Company of the Year Competition, ktorá sa tento rok uskutoční 25. – 28. júla 2016  vo švajčiarskom Lucerne.

Zdroj: www.jaslovensko.sk

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.