Európsky parlament pre mladých na Slovensku ťa pozýva na svoje zasadnutie - Zajednolano.sk

Európsky parlament pre mladých na Slovensku ťa pozýva na svoje zasadnutie


00-06

Milí priatelia, dávame vám do pozornosti pripravované Zasadnutie Európskeho parlamentu pre mladých na Slovensku, ktoré sa uskutoční 18. – 20.03.2016 v Častej – Papierničke, pod titulom “Building a sustainable future”.

Čo je ale dôležitejšie, že počas zasadnutia EP budú vybratí delegáti na medzinárodné zasadnutia v Laax (Švajčiarsko), Rennes (Francúzsko), Trondheim (Nórsko), Menden (Nemecko) a mnohé ďalšie.

Viac o EP:

Európsky parlament pre mladých (European Youth Parliament Slovakia – EYP), je medzinárodná organizácia pôsobiaca v rámci celej Európy. EYP podporuje nezávislé myslenie a spoločensko-politickú iniciatívu mladých ľudí a uľahčuje učenie zásadných sociálnych a profesionálnych zručností. Od jeho vzniku sa mnoho desiatok tisíc mladých ľudí zúčastnilo na národných, regionálnych a medzinárodných stretnutiach. Tvorilo priateľstvá a vytváralo medzinárodné kontakty v rámci, ale aj mimo hraníc Európskej únie. EYP tak urobilo zásadný príspevok k zjednoteniu Európy. Dnes je EYP jednou z najväčších európskych platforiem pre politickú diskusiu, medzi kultúrne stretnutia, politické a vzdelávacie aktivity a výmeny názorov medzi mladými ľuďmi v Európe.

Naším cieľom je zapojiť študentov stredných škôl do diskusií o európskych témach a zároveň rozvíjať ich komunikačné a organizačné schopnosti, cudzie jazyky, schopnosti argumentácie a rétoriky. Všetkým študentom dávame priestor pre sebarealizáciu a konštruktívnu diskusiu.

Hlavnou náplňou našej práce je usporadúvanie simulácií parlamentných debát, na ktorých sa stretávajú mladí ľudia z celej Európy a spolu rokujú o súčasných sociálnych a politických otázkach.

Dali sme si za cieľ zapojiť do tohto projektu čo najviac slovenských študentov a obohatiť tak o naše názory medzinárodné fóra a priniesť slovenskej mládeži príležitosť rozšíriť svoje obzory.

Európsky parlament pre mladých na Slovensku (European Youth Parliament SK – EYP SK) je jednou z 39 organizácií pod patronátom medzinárodného EYP. Ponúkame mladým ľuďom vo veku 15 až 26 rokov príležitosť vyjadriť svoj názor k momentálnym problémom v európskej politike.

EYP SK zoskupuje študentov a dáva im možnosť vymieňať si v rámci celej Európy názory na nutnosť formovania ich kontinentu. Študenti sa učia prijímať názory rôznych národností s ohľadom na ich históriu, zvyky, alebo vnútro – politickú situáciu. Vďaka daným úlohám si rozvíjajú samostatné myslenie, vyjadrovacie schopnosti v anglickom jazyku, osvojujú si princípy demokracie a rozvíja sa ich záujem o súčasné dianie vo svete.

Európsky parlament pre mladých je jedinou medzinárodnou platformou, ktorá ponúka účastníkom širokú paletu zahraničných zasadnutí, na ktorých sa majú možnosť zúčastňovať a osvojovať si tak demokratické postupy počas autentických zasadnutí.

Hľadanie konsenzu je oveľa ťažšie pokiaľ ide o multikultúrny dialóg. Podporujeme neformálne vzdelanie formou záujmových aktivít, ktoré prinášajú účastníkom bližší pohľad na fungovanie zákonodarných inštitúcií. Považujeme to za jedno z odvetví, v ktorých teória nie je dostatočná na pochopenie zložitých procesov. Realistický pohľad na zákonodarné procesy považujeme za veľmi dôležité, keďže politika nás obklopuje každý deň, zákony formujú naše životné prostredie a povinnosti v rámci komunity.

Porozumenie daným aktivitám dáva mladým ľuďom lepšiu možnosť formovať si vlastné názory a eliminuje možnosť správania pod vplyvom dogmatických názorov v spoločnosti.

Našim cieľom je pomáhať mladým ľuďom, nájsť svoje plnohodnotné postavenie v spoločnosti, rozvíjať si jazykové a rétorické schopnosti ako aj naučiť mladých ľudí tímovej spolupráci, s ktorom sú konfrontovaní v každodennom živote.

Myslíme si, že vývoj mladých ľudí a zvyšovanie ich povedomia a záujmu o život komunity a národa je prospešné nie len pre nich ako pre jednotlivcov, ale pre celú spoločnosť, v ktorej žijú.

Viac info na:

www.eyp.sk

Alebo kontaktuj priamo Lenku Petrákovú, prezidentku EYP na nsc@eyp.sk

+ 421 905 457 010

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.