Európska mládežnícka konferencia v Amsterdame - Zajednolano.sk

Európska mládežnícka konferencia v Amsterdame


Zdroj: www.alumnitravel.com

 

Na Európskej mládežníckej konferencii budú diskutovať mladí ľudia s politikmi zo všetkých členských štátov EÚ o témach, ktoré ovplyvňujú mladých ľudí v celej Európe. Konferencia je súčasťou európskeho politického procesu známeho ako štruktúrovaný dialóg a bude prvou v cykle troch plánovaných konferencií počas predsedníctva  Holandska, Slovenska a Malty. Výsledky štruktúrovaného dialógu budú slúžiť ako vstupný materiál pre Radu Európskej únie.

Dátum: 6.- 7. apríl 2016

Miesto : Europe Building, Amsterdam

Európska mládežnícka konferencia je organizovaná ako súčasť štruktúrovaného dialógu, pričom  ten je európskou iniciatívou, vďaka ktorému mladí ľudia a tvorcovia politík vo všetkých členských štátoch podrobne diskutujú na tému, ktorá bude následne prerokovaná na Európskej konferencii mládeže. Cieľom tejto iniciatívy je zabezpečiť, aby aj európske, ale aj národné a miestne úrovne rozhodovali o politike mládeže s mladými, nie iba o mladých a aby  dochádzalo k výmene informácií o mládežníckej politike medzi mladými ľuďmi a tvorcami politiky na európskej úrovni.

Cyklus štruktúrovaného dialógu trvá 18 mesiacov. Holandsko bude organizovať prvú konferencia mládeže v novom cykle, ktorý začal 1. januára 2016. Dialóg na túto istú tému bude pokračovať na ďalších dvoch konferenciách mládeže na Slovensku a na Malte.

Ministerstvo zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a športu, mládež zo siete NJR a Holandský mládežnícky inštitút sú zodpovedné za organizáciu EÚ  konferencie mládeže . V priebehu nasledujúcich 18 mesiacov tieto zainteresované strany sa budú tiež podieľať na európskej riadiacej skupine zodpovednej za koordináciu štruktúrovaného dialógu v celej Európe. Európsky riadiaci výbor (ESC) tiež zahŕňa zástupcu zo Slovenska, Malty, Európskej komisie a Európskeho fóra mládeže.

Link: http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/04/06/eu-youth-conference

 

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.