European Development Days 2016 - Zajednolano.sk

European Development Days 2016


leaders2016EN5

Máš medzi 21 a 26 rokov a proaktívne sa snažíš hľadať riešenia najnaliehavejších problémov na svete? Si pripravený sedieť bok po boku so svetovými lídrami  na globálnom fóre o medzinárodnom vývoji?

Využi teraz svoju šancu byť jedným zo 16 mladých vedúcich osobností na EDD 2016 a hovoriť v diskusii na vysokej úrovni o rôznych témach v rámci medzinárodného rozvoja. Viac o témach tu: https://eudevdays.eu/about-edd16#anchor-9822

Podujatie sa uskutoční 15. – 16. júna 2016 v Bruseli, termín uzávierky žiadostí je už 18.marec 2016.

Žiadatelia musia preukázať svoje odborné znalosti v jednej z tém EDD 2016 a vysvetliť, ako budú reprezentovať na fóre mladých ľudí.

Všetky náklady pre 16 vybraných mladých lídrov budú hradené Európskou komisiou.

Ak máš otázky, kontaktuj: youth@eudevdays.eu

Zdroj: http://www.eudevdays.eu/young-leaders

 

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.