Euroguidance hľadá experta- lektora a ďalších účastníkov medzinárodného seminára - Zajednolano.sk

Euroguidance hľadá experta- lektora a ďalších účastníkov medzinárodného seminára


euroguidance

Euroguidance ako súčasť Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), hľadá experta- lektora a ďalších účastníkov medzinárodného seminára.

V dňoch 1. – 2. júna 2016 sa v Postupime (Nemecko) uskutoční už 11. ročník medzinárodného Cross Border seminára na tému “Medzikultúrne poradenstvo a medzinárodne kariéry – Integrácia migrantov a minorít” / “Cross-Cultural Guidance and International Careers – Integrating Migrants and Minorities”. Program (bude k dispozícii v priebehu apríla) bude pozostávať z prezentácii a praktických workshopov zástupcov jednotlivých krajín. Účastníkov budú tvoriť odborníci v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry z jedenástich krajín (Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko). Stručné informácie o predchádzajúcich ročníkoch spolu s publikáciami môžete nájsť v anglickom jazyku na stránke siete Euroguidance: www.euroguidance.eu/cross-border-seminars. Články o posledných ročníkoch seminára nájdete aj v slovenskom jazyku v časopise Kariérové poradenstvo v teórii a praxi: www.saaic.sk/casopiskp.html.

 

V súčasnosti hľadáme a vyberáme 5 účastníkov za Slovenskú republiku (vrátane 1 experta/ lektora workshopu). Experti/lektori z jednotlivých krajín (za každú krajinu spravidla jeden expert) by mali viest cca 120 minútový  workshop v anglickom jazyku (viac prakticky a interaktívny ako teoretický), ktorý by sa mal týkať témy seminára.

Podmienky účasti:

– Znalosť anglického jazyka (celý program prebieha v anglickom jazyku bez tlmočenia, na workshopoch je potrebná aktívna účasť všetkých zúčastnených).

– Uplatnenie získaných poznatkov a skúseností v oblasti kariérového poradenstva a šírenie výstupov v slovenskom prostredí (odovzdanie správy po seminári, ktorá môže byť použitá pre písanie článku do nášho časopisu).

– Účasť je spravidla limitovaná na jedného zástupcu za inštitúciu.

 

Účastníkov vyberie slovenské Euroguidance centrum na základe prihlášky/vyplneného formulára účastníka.

Expertovi uhradíme: všetky náklady.

Účastníkom uhradíme: pobytové náklady (ubytovanie). Stravné bude čiastočne poskytnuté v rámci programu podujatia. Cestovné náklady si účastníci (okrem experta) hradia sami (cena spiatočného cestovného sa môže pohybovať okolo 40-70 Eur). Konferenčný poplatok účastníci neplatia.

Tieto náklady uhradí centrum Euroguidance, SAAIC, v rámci svojho grantu v programe Erasmus Plus.

Euroguidance centrum si zároveň vyhradzuje právo konečného výberu experta ako aj účastníkov v prípade, že sa bude uchádzať viac záujemcov.

 

Záujemcov o účasť prosíme, aby vyplnili Formulár účastníka a zaslali nám ho do 25. marca 2016.

Záujemcov o vedenie workshopu (v anglickom jazyku) prosíme, aby nám poslali Formulár účastníka a krátku anotáciu workshopu do 20. marca 2016.

 

Kvôli formulárom a pre viac info kontaktuj priamo:

Lenku Martinkovičovú- konzultanta Euroguidance na: lenka.martinkovicova@saaic.sk

Alebo klikni na : http://euroguidance.eu/

 

 

 

 

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.