Diskusia vo Svidníku priniesla mnoho nápadov - Zajednolano.sk

Diskusia vo Svidníku priniesla mnoho nápadov


DSC_0431

To, že vo Svidníku je skupina akčných mladých ľudí, sa potvrdilo aj v dňoch 21. a 22. februára 2018, ktoré sme s nimi strávili na diskusnom stretnutí Vyjadri sa. Oni sami nás pozvali na východ Slovenska, pretože prostredníctvom tejto aktivity chceli oficiálne naštartovať spoluprácu s vedením mesta a predstaviť im svoje plány a nápady. No a to sa im podarilo na jednotku.

Stretnutia sa zúčastnili študenti troch z piatich stredných škôl, ktoré sú vo Svidníku a to z Gymnázia duklianskych hrdinov, Strednej odbornej školy a Strednej spojenej školy.
Svoje zručnosti v práci s mládežou si prišli overiť aj ambasádori štruktúrovaného dialógu, absolventi školenia Štartér, Sandra Škurlová, Kamila Kovaľová Kočišová a Martin Ruščanský, ktorý je zároveň i predsedom Národného mládežníckeho parlamentu.

Počas prvého dňa sme sa veľa rozprávali o ich živote v meste a o tom, ako by z neho vedeli spraviť ešte lepšie miesto pre život. Ich nápady boli podobné nápadom mladých ľudí v ostatných mestách, ktoré sme v rámci projektu Za jedno lano navštívili, no zároveň originálne a ako šité na mieru tomuto krásnemu mestu, s bohatou národnou históriou. Mladí vo Svidníku túžia po zelenom a čistom meste, s oddychovými zónami, kde je dostatok príležitostí na šport, kultúru i vzdelávanie. No radi by celému Slovensku ukázali jeho jedinečnosť a aktívne sa podieľali na živote v meste.

Pozvanie do diskusie prijali aktéri, ktorí reálne môžu život mladých ľudí v meste ovplyvniť a pomôcť im s realizáciou ich plánov: pán primátor Ján Holodňák, poslanci Mestského zastupiteľstva, pani Marcela Ivančová, učiteľka na gymnáziu, pán Vladimír Kaliňák, špeciálny pedagóg a pán Pavel Olejár, riaditeľ Strednej priemyselnej školy. Za Odbor školstva, kultúry, športu a mládeže prijali pozvanie pani Viera Dercová a pani Jana Micenková. Uvítali sme aj záujem z médií, pani Katarínu Sivákovú z Podduklianskych noviniek vo Svidníku.
A o čom diskutovali všetci naši účastníci?

1. Dobrovoľníctvo: projekt má ambíciu zapojiť do dobrovoľníckych a charitatívnych aktivít viac občanov mesta, pričom mladí ľudia by radi organizovali samostatné akcie, ako napríklad Valentínsky čaj, Vešiak pomoci, Potravinovú pomoc pred Vianocami, zbierky oblečenia a tiež viac propagovali miestnu Gréckokatolícku diecéznu charitu a jej aktivity.
Pán primátor veľmi ocenil dobro, ktoré majú mladí ľudia v sebe a konkrétne aktivity, o ktorých rozprávali. Pozval ich na Deň otvorených dverí do Domu sv. Faustíny s ponukou, aby rozšírili tím dobrovoľníkov, ktorí sa na aktivitách Charity podieľajú. Pani Siváková z Podduklianskych noviniek ponúkla ďalšie dobrovoľnícke príležitosti; v občianskom združení Chránime kraj pod Duklou, realizáciu Svidníckeho plesu a Šarkaniády, či pomoc pri organizácii koncertu Spojme srdce pre mesto. Pán poslanec Kaliňák zdôraznil potrebu hlbšie sa zaoberať charitatívnou pomocou a najmä ďalšou, následnou prácou s rodinami, ktoré budú jej prijímateľom, aby bola pomoc efektívna a nebola zneužívaná.

2. Otvorené mesto: mladí ľudia vnímajú potrebu mesto viac otvoriť zahraničnej spolupráci, a to prostredníctvom efektívnejšej propagácie (propagačné videá), cezhraničnou spoluprácou s partnerskými mestami a prostredníctvom projektov Erasmus+, Interreg a iných, ktoré umožňujú napríklad mládežnícke výmeny. Veľký význam týchto aktivít vidia najmä vo zviditeľnení mesta, v nadväzovaní kontaktov a tiež v zbližovaní mladých ľudí v meste a silno vnímajú aj ekonomickú stránku a to vo zvýšení príjmov a príležitostí v meste z cestovného ruchu, ktorý sa vďaka týmto aktivitám určite zintenzívni. Do realizácie by zapojili študentov priemyselnej školy a ďalších ľudí, v ktorých vidia potenciál. Hlavnou myšlienkou teda bolo priblížiť nepoznané miesta a krásy mesta Svidník, na ktoré sú mladí ľudia hrdí, celému Slovensku a postupne aj svetu.

Pán primátor vyjadril podporu aj tomuto projektu, veľmi privítal aktivitu mladých ľudí a ponúkol spoluprácu mesta práve cez projekty cezhraničnej spolupráce, Interreg.

Pán poslanec Olejár, riaditeľ priemyselnej školy vo Svidníku, s odbormi zameranými na grafickú tvorbu, ponúkol navrhnutie a tlač propagačných materiálov, prípravu propagačného videa, pretože škola má na to potrebnú techniku. Zároveň, v rámci spolupráce s partnerskými a inými mestami, rád pomôže s projektami v rámci programu Erasmus+, s ktorými má bohaté skúsenosti, pretože ich škola sa ich aktívne zúčastňuje.

Pán poslanec Kaliňák by zas vysoko vyzdvihol prínos pre cestovný ruch, ktorý bude mať realizácia týchto aktivít.
Pani Siváková ponúkla pomoc pri strihu a propagácii videa, nakoľko je to ako jej, tak i práce jej manžela, ktorý pôsobí ako regionálny redaktor slovenskej komerčnej televízie.

3. Klub pre mladých: rovnako, ako v iných mestách, aj mladí svidničania vyjadrili potrebu neformálneho priestoru, kde by sa mohli stretávať a tráviť spolu čas, či už pri spoločných aktivitách, vzdelávaní alebo plánovaní ďalších výborných projektov. Vnímajú, že zbytočne strácajú čas na sociálnych sieťach a radi by sa vrátili k reálnym stretnutiam. Tento priestor by si vedeli sami pripraviť, zariadiť i starať sa oň. Využívali by ho mladí z celého mesta a od vedenia by potrebovali pomoc v podobe pridelenia tohto priestoru.

Pán primátor tento projekt podporil, nakoľko sám ako mladý človek takýto priestor v meste využíval a veľmi to ocenil. Mesto s realizáciou určite pomôže, priestor nájde a pomôže tiež s jeho zariaďovaním a prevádzkou. Hovoril o potrebe venovať sa tomu, ako mladí ľudia trávia svoj voľný čas mimo školy. Často sa podľa neho spoliehame na to, že školy zabezpečia aj túto časť ich života, no deje sa to minimálne.

Pán Olejár ponúkol spoluprácu s iniciatívou študentov Strednej priemyselnej školy, ktorou je Filmový klub a pozval prítomných na jeho aktivity.

Tento projekt podporili aj ostatní hostia.

4. Mládežnícky parlament: zámerne posledným prezentovaným projektom bola práve iniciatíva mladých ľudí založiť mládežnícky parlament, ktorý by mohol všetky predchádzajúce projekty koordinovať. Mal by byť však v prvom rade hlasom všetkých mladých ľudí v meste, zisťovať, čo potrebujú a následne o tom informovať kompetentných. Mal by spájať mladých, dospelých, či jednotlivé komunity.
Tejto iniciatíve vyjadrili podporu všetci prítomní. Následne prebiehala diskusia s odporúčaniami, ako by parlament mohol vznikať a pracovať. Pán primátor navrhol, aby si mladí vybrali spomedzi seba lídrov, ktorí by zabezpečovali chod parlamentu a koordinovali by jednotlivé aktivity. Mal by mať zástupcov z každej školy, na odporúčanie i zo základných škôl. Všetci prítomní sa zhodli, že najväčším problémom bude zabezpečiť kontinuitu pôsobenia parlamentu, teda je dôležité, aby jeho členovia priebežne odovzdávali svoje skúsenosti mladším, ktorí budú v činnosti pokračovať.
Pán primátor pozval prítomných na Mestský úrad, kde sa dohodnú o ďalších krokoch.

Počas diskusie zazneli i ďalšie nápady:
Pani Jana Micenková z Odboru školstva, kultúry, športu a mládeže zdôraznila, že podľa jej informácií od mladých ľudí im v meste najviac chýba diskotéka. Diskusia viedla viac k rizikám ako k pozitívam návštev diskotéky, no pán primátor ponúkol mladým ľuďom zorganizovanie Juniálesu alebo Majálesu, na ktorom by sa ale výrazne museli podieľať. V prípade, že sa to podarí a nevzniknú žiadne problémy, spravia z tejto akcie tradíciu.
Pani Marcela Ivančová, vzhľadom na podporu zdravia a ochranu životného prostredia, hovorila o iniciatíve Deň na kolesách, kedy by mali prísť všetci do práce, či do školy na bicykli alebo na kolieskových korčuliach a vyzvala mladých ľudí, aby sa iniciatívy chopili a spravili z nej Týždeň na kolesách.

Tiež iniciovala, na podnet pána Olejára, Deň bez mobilných telefónov, kedy by študenti svoj mobil „odovzdali“ pri vstupe do školy a celý deň by ho nemali pri sebe. Apelovala tým na potrebu obnovenia medziľudských vzťahov a komunikácie mimo sociálnych sietí v online prostredí.
Všetkým účastníkom úprimne ďakujeme za ich čas, záujem a energiu, ktoré venovali práci, spoločným návrhom a veľmi kultivovanej diskusii. Padlo mnoho veľmi konkrétnych nápadov a ponúk na spoluprácu, preto veríme, že Svidník bude stále viac mestom mladých ľudí, ktorí svojou iniciatívou „nakazia“ ďalších a ďalších jeho obyvateľov.

Za pomoc pri organizácii stretnutia ďakujeme Simone Sirokovej, študentke Strednej spojenej školy, pani Janke Micenkovej z Odboru školstva, kultúry, športu a mládeže na Mestskom úrade vo Svidníku a pracovníkom Domu kultúry za ústretovosť.

Spracovala Lucia Macaláková, ZIPCeM
Tel: +421 183 383, E-mail: lucia@zipcem.sk

Táto aktivita je súčasťou projektu Participácia nie je cudzie slovo, podporeného z programu Európskej únie, Erasmus+.

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.