Bude Krásno nad Kysucou ešte krajšie? - Zajednolano.sk

Bude Krásno nad Kysucou ešte krajšie?


IMG_0660[1]

Rok 2018 sme uzavreli 4. – 5. decembra diskusným stretnutím v Krásne nad Kysucou. Spolu s Kysuckým Novým Mestom a Čadcou to bolo za posledný rok už tretie mesto v tomto regióne. Impulz na zrealizovanie tohto stretnutia dal náš ambasádor, Lukáš Hrošovský, ktorý aktívne pracuje s mladými ľuďmi v Kysuckom Novom Meste a rád by tieto tri kysucké mestá prepojil.

Záujem zúčastniť sa prejavili študenti Strednej odbornej školy drevárskej, ktorá je zároveň jedinou strednou školou v tomto meste. Už nejaký čas spolupracujú v rámci Žiackej školskej rady a toto je možnosť posunúť svoju aktivitu až na lokálnu úroveň.

Ako hostí z radu „dôležitých dospelých“ sme medzi nami radi privítali primátora Krásna nad Kysucou, pána Jozefa Grapu a poslanca Mestského zastupiteľstva, pána Jozefa Mozola.

A akými aktivitami by mladí ľudia spravili z Krásna nad Kysucou ešte lepšie miesto pre život?

  1. Založenie mládežníckeho parlamentu: mesto by malo mať skupinu mladých ľudí, ktorí budú hlasom všetkých mladých v meste, budú komunikovať s vedením mesta, budú môcť vyjadrovať svoje názory a spolupracovať s ďalšími skupinami v meste. Mesto by mohlo pomôcť s propagáciou nielen pri zakladaní parlamentu, ale aj pri ďalších jeho aktivitách. O ostatné sa postarajú samotní mladí ľudia.

Reakcie hostí: Mesto ochotne podporí túto aktivitu, je potrebné dohodnúť si spôsob, akým bude mládežnícky parlament fungovať, pravidelne sa stretávať, a akým spôsobom bude fungovať komunikácia mladých a dospelých v meste. Už na začiatku je dôležité určiť lídrov, ktorí budú riadiť jednotlivé kroky pri zakladaní parlamentu. Pomoc pri zakladaní a ďalších aktivitách ponúkol aj Lukáš Hrošovský z Kysuckého Nového Mesta, ktorý spolu s mladými ľuďmi Mestský mládežnícky parlament zakladal po podobnom diskusnom stretnutí pred rokom a v roku 2018 už zrealizovali množstvo aktivít.

  1. Klubovňa: priestor pre mladých ľudí, otvorený a bezpečný, neformálny, kde by sa mohli stretávať, tráviť spolu čas, plánovať aktivity a usporadúvať rôzne podujatia nielen pre mladých ľudí. Tento priestor by tiež slúžil mládežníckemu parlamentu a jeho projektom. Priestor by si vedeli mladí ľudia sami prispôsobiť, vytvoriť, upraviť, zohnať všetko, čo sa bude dať. Mohlo by im mesto pomôcť s vhodnými priestormi?

Reakcie hostí: výborný nápad, nielen pre mládežnícky parlament, ale celkovo, pre mladých ľudí, jednou z možností bude participatívny rozpočet, ktorý mesto zaradilo do plánu na rok 2019, mladí ľudia sa môžu aj týmto spôsobom uchádzať o financie na zabezpečenie klubovne. Je niekoľko vhodných priestorov, ktoré spravuje mesto, a v prípade, že by ich nebolo možné využiť na tento účel, primátor vyslovil ochotu financovať súkromný priestor.

  1. Letné kino: premietanie pod hviezdami, projekcie filmov pre mladých od mladých, potreba spoločných verejných podujatí, dostať ľudí von, vytvoriť im priestor na stretnutie a komunikáciu, pričom tento nápad nie je náročný na realizáciu.

Reakcia hostí: podobná aktivita už v meste bola, ale problém bol zohnať aktuálne filmy, „trháky“, ktoré by ľudí pritiahli na premietanie, nakoľko nové filmy sú digitálne a mesto nemá k dispozícii príslušnú techniku a modernizácia je finančne veľmi náročná. S opätovným premietaním nie je problém, aj na budúce leto, možno budú mať mladí ľudia lepší prístup a informácie o moderných filmoch. Je dôležité osloviť správnu cieľovú skupinu.

  1. Za čisté Krásno: iniciatíva založiť aktívnu skupinu dobrovoľníkov, ktorá sa bude starať najmä o čistotu životného prostredia v meste a okolí a bude sa snažiť motivovať aj ďalších ľudí. Keďže autormi nápadu sú študenti  odboru životného prostredia, je im táto téma blízka a vedeli by osloviť aj ďalších spolužiakov. Do aktivít plánujú zaradiť aj osvetu ohľadne separovania odpadov, rovesnícke vzdelávanie a prepájanie jednotlivých skupín v meste.

Reakcia hostí: pán primátor zdôraznil, že práve v deň diskusného stretnutia je Medzinárodný deň dobrovoľníctva, samozrejme, mesto bude pri realizácii tohto nápadu mladým ľuďom nápomocné, ocenilo by pomoc aj pri propagácii a šírení osvety ohľadne separovania bioodpadu, ktoré v tomto období zavádza do praxe.

  1. SKATE WOOD: priestor pre mladých ľudí, ktorí sa radi hýbu, pre skejterov, kolobežkárov, bikerov, inlinistov, radi by sa aktívne zapojili do prípravy a starali sa následne o priestor, ktorý už vytipovali, za mestom, v zóne, kde prípadný hluk nebude vadiť občanom mesta. Výhodu vidia v aktívnom a zmysluplnom trávení času mladými ľuďmi, zviditeľnení mesta ako priateľského k mladým a možnosť spojiť s tým ďalšie športové aktivity, súťaže, turnaje.

Reakcie hostí: navrhnuté pozemky sú v súkromnom vlastníctve, teda bude veľký problém s ich zlúčením a odkúpením. Mesto bude hľadať alternatívne možnosti, pretože nápad je to veľmi dobrý. Krásno je križovatkou viacerých smerov, podobný priestor by mohli využívať mladí ľudia z viacerých okolitých obcí.

Mladí účastníci tiež využili možnosť rozprávať sa s pánom primátorom na to, aby mu porozprávali o problémoch, ktoré vnímajú vo svojej škole. Pán primátor im prisľúbil takú pomoc, aká len bude v rámci jeho kompetencií možná.

Pán primátor vyslovil podporu všetkým projektom, všetky ich považuje za realizovateľné, aj s finančnou podporou. Vyzval mladých ľudí k ďalšej aktivite, veľmi rád sa s nimi stretne na mieste, ktoré bude pre nich príjemné, neformálne a budú spolu riešiť ďalšie kroky. Za najdôležitejšie považuje založenie mládežníckeho parlamentu, ktorý by potom zastrešoval ďalšie aktivity mladých ľudí.

Pán poslanec Mozol ochotne prisľúbil mladým ľuďom aktívnu pomoc a komunikáciu s mestom v ich mene, pokiaľ nebudú mať oficiálne hlas v mládežníckom parlamente. Drží im palce v ďalších aktivitách.

Bude Žiacka školská rada odrazovým mostíkom pre mládežnícky parlament? Podľa reakcie mladých účastníkov určite áno. Budeme čakať na pozitívne správy z krásneho kysuckého Krásna.

Veľmi pekne ďakujeme za pomoc pri organizovaní stretnutia Lukášovi Hrošovskému a jeho organizácii SYTEV z Kysuckého Nového Mesta a Mestskej knižnici v Krásne nad Kysucou, konkrétne pani Janke Šustekovej, ktorá nám vo všetkom vyšla v ústrety.

 

Mgr. Lucia Macaláková

Koordinátorka aktivít ZIPCeM

M: +421 911 183 383

E: lucia@zipcem.sk

 

 

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.