Blíži sa ďalšia európska konferencia - Zajednolano.sk

Blíži sa ďalšia európska konferencia


EYC malta

Európska konferencia mládeže je záverečnou udalosťou každého predsedníctva EÚ. Jedna taká sa bude konať už budúci týždeň a to v Maltskom meste Bugibba.

Spojí dohromady tvorcov politiky, mladých ľudí a ďalších, ktorých sa to týka, aby diskutovali o rozvoji politiky mládeže. Mladým ľuďom dáva šancu ovplyvniť politických činiteľov pri rozhodovaní sa o otázkach, ktoré majú vplyv na ich život. Tohtoročná konferencia v meste Buġibba uzavrie už V. cyklus procesu štruktúrovaného dialógu.
Témou V. cyklu štruktúrovaného dialógu je (ešte stále) “Pripravený pre život, pripravený do spoločnosti – Umožniť všetkým mladým ľuďom, aby sa zapojili do rozmanitej, prepojenej a inkluzívnej Európy”.
Na konferencii budú (samozrejme aj za účasti mladých ľudí a ďalších delegátov zo Slovenska) navrhnuté konkrétne opatrenia na realizáciu odporúčaní vyplývajúcich z konzultácií s mladými ľuďmi, ktoré sa realizovali počas nášho slovenského predsedníctva a tiež bude navrhnutý spôsob implementácie.

Termín konferencie 20. -23. marec 2017

Už teraz sa tešíme na výsledky!

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.