Bardejov má pred sebou skvelú budúcnosť - Zajednolano.sk

Bardejov má pred sebou skvelú budúcnosť


psd (79 of 101)

Prvý sneh, na konci novembra, nás zastihol v nádhernom Bardejove. 27. – 28. 11.2018 sme sa v Poľsko – Slovenskom dome stretli so zástupcami Mladého Bardejova – Mestského mládežníckeho parlamentu. Týmto zároveň ďakujeme tejto aktívnej skupine za veľkú pomoc pri organizovaní stretnutia.

Zastupovali tieto stredné školy: Súkromné gymnázium v Bardejove, Gymnázium Leonarda Stöckela, Gymnázium sv. Jána Bosca, Strednú priemyselnú školu, Spojenú škola Juraja Henischa, Hotelovú akadémiu Jána Andraščíka a Spojenú školu na Štefánikovej 64.

V históriou dýchajúcej atmosfére mestskej galérie sme si užili dva dni plné dobrých nápadov, živej diskusie, tímovej spolupráce a hoci pod časovým tlakom, spod rúk mladých ľudí vyšli krásne a kvalitne prepracované prezentácie nápadov na projekty, ktoré by chceli v budúcnosti v Bardejove zrealizovať. Samozrejme, nie sami. Pomoc zo strany Mesta Bardejov, Komunitnej nadácie a ďalších inštitúcií a organizácií, ktoré tu pôsobia, im prisľúbili hostia, ktorí prijali pozvanie Mladého Bardejova na toto stretnutie.

Pani Mária Ferková z finančnej správy Bardejov a novozvolená poslankyňa MsZ, pán Jozef Jarina z Komunitnej nadácie Bardejov, pán Andrej Havrilla, lekár a šesťnásobný poslanec MsZ, pán Peter Hudák, OZ Vita in suburbium a novozvolený poslanec MsZ, pán Vladimír Savčinský, viceprimátor, zástupca riaditeľa gymnázia a člen správnej rady KNBJ, pán Vladislav Novák, miestny aktivista, pán Martin Šmilňák, riaditeľ cirkevného gymnázia a poslanec MsZ, pán Pavol Bicák, poslanec MsZ, pán Alexander Starinský, aktivista v oblasti ekológie a novozvolený poslanec MsZ, pán Marcel Tribus, riaditeľ Poľsko-Slovenského domu.

A čomu by sa mladí z bardejovského parlamentu radi venovali na budúci rok? Tu sú štyri z mnohých dobrých nápadov, ktoré si vybrali do diskusie s „dôležitými dospelými“:

1. Z mesta do mesta: projekt zameraný na spoluprácu Bardejova s partnerskými mestami. Ide najmä o iniciatívy mladých ľudí; v partnerských mestách by mali vznikať skupiny ambasádorov, ktoré by zviditeľňovali Bardejov, jeho zaujímavé miesta, aktivity, čím by stúpol nielen kredit mesta, ale určite by to pomohlo aj cestovnému ruchu. Autori nápadu by ho radi financovali cez európske projekty pre mládež Erasmus+.
Hostia tento nápad ocenili a odporučili konkrétne kroky: spojiť sa s Komisiou pre cestovný ruch, využiť možnosti Komunitnej nadácie, ktorá by mohla prispieť aj finančne, využiť už existujúce kontakty v partnerských mestách, ktoré dostanú mladí k dispozícii.

Pri všetkých prezentáciách hostia upozornili mladých ľudí na možné komplikácie a aj z tohot dôvodu im pani Ferková prisľúbila pomoc pri registrácii Mladého Bardejova ako občianskeho združenia, čo by mnohú procesy zjednodušilo.

2. Klubovňa: priestor pre mladých ľudí, ktorý by bol alternatívou pre „piatkové večery“, ktoré mladí ľudia väčšinou trávia v rôznych podnikoch v meste. Klubovňa by bola priestorom pre mládežnícky parlament a jeho stretnutia, ale aj pre rôzne diskusie, neformálne vzdelávanie, či voľnočasové aktivity. Mala by byť otvorená pre všetkých, ktorí chcú prísť a stretnúť sa spolu a vytvorená (zariadená a upravená) samotnými mladými ľuďmi.

Hostia vyjadrili miernu obavu z toho, aby sa z klubovne nestala po čase „krčma“, čo mladí odmietajú a zdôrazňujú práve alternatívny charakter tohto priestoru.

Odporúčania: prepojiť tri z projektov (Z mesta do mesta, Klubovňu a Knižný sekáč) a riešiť to cez dotačné a grantové schémy, rozmýšľať nad tým, ako zabezpečiť udržateľnosť tohto priestoru, nielen finančne ale aj kapacitne, je nutné zabezpečiť aj starostlivosť a dozor nad klubovňou. Finančne sa na realizácii môže podieľať Komunitná nadácia, alebo môžu byť poskytnuté prostriedky z finančných zdrojov Prešovského VÚC, kde sú vyhradené práve na podobné komunitné projekty.

Odporúčané priestory: v Bašte, kde sídli združenie Different, je voľný priestor (na čo reagoval predseda Mladého Bardejova, Jakub Boruv, že o tento priestor sa už uchádzali, ale neuspeli a na stretávanie im bola ponúknutá kaviareň, čo však nevyhovuje ich potrebám), po rekonštrukcii bude možnosť využiť priestory Kláštora, kde je plánovaný napríklad aj Co-working.

3. Knižný sekáč: autorky projektu by rady zorganizovali zbierky použitých, čítaných kníh od občanov Bardejova, a vytvorili miesta, tzv. „knižné búdky“, kde by si ľudia mohli bezplatne knižky zobrať, prípadne požičať. Sekáč by vedeli prepojiť aj s klubovňou, ktorú by mal mládežnícky parlament a „knižné búdky“ by mohli byť na autobusovej stanici, v nemocnici, v čakárni u lekára a podobne. Týmto projektom by radi motivovali ľudí k čítaniu, pretože záujem o knihy zo strany mladých ľudí pomaly klesá.

Hostia aj tento nápad veľmi ocenili a odporúčajú: vyskúšať to ako pilotný projekt na svojej škole; vyhlásiť zbierku kníh a zriadiť zberné miesto, ako aj miesto, kde si budú môcť študenti knihy brať. A následne to zorganizovať ako aktivitu pre mesto. Rovnako je možnosť uchádzať sa o financovanie z prostriedkov Prešovského VÚC, kontaktovať pána Mareka Božíka, ktorý mal túto myšlienku už rozpracovanú, či využiť ďalšie kontakty, ktoré majú hostia k dispozícii. Tiež je možnosť zúčastniť sa s týmto projektom Komunitných trhov. V ponuke miest, kde bude umiestnená „knižná búdka“ je aj samotný Poľsko – slovenský dom.

4. Rešpektuj žltú: projekt zameraný na ochranu nefajčiarov vo verejných priestoroch. Mali by vznikať nefajčiarske zóny, ktoré by bolo vyznačené žltou farbou, pásom, ktorý by ich ohraničoval. Spolu s nimi by mali byť na vyslovene nefajčiarskych miestach bannery, upozorňujúce na zákaz fajčenia.

Hostia opäť privítali nevšednú aktivitu zo strany mladých ľudí. Odporučili im uchádzať sa o členstvo v Komisii pre verejný poriadok, kde sa podobné záležitosti rieši a ako mládežnícky parlament majú vďaka memorandu s mestom Bardejov túto možnosť. Zároveň môžu využiť prostriedky z Komunitnej nadácie, ktoré sú vyhradené na environmentálne aktivity – Čistý Bardejov, alebo do Klubu darcov. Padol aj návrh, ako zamedziť hromadeniu ohorkov vo verejných priestoroch, sankcie, pokuty za ich zahadzovanie. Prípadne pozitívna motivácia – ako príklad smetný kôš v zahraničí v tvare futbalovej lopty, znázorňujúci dva známe futbalové kluby – fajčiari vhadzovaním ohorkov do jednej alebo druhej časti dávali najavo, koho sú fanúšikmi.

Počas diskusie i celého stretnutia vládla v Poľsko – slovenskom dome výborná, tvorivá atmosféra. Mladí účastníci ocenili možnosť diskutovať so zástupcami z Mesta a rôznych organizácií, priateľskú atmosféru a aktivity, vďaka ktorým sa lepšie spoznali ako tím, ktorý má aj v budúcnosti spolu pracovať. Dôležití dospelí úprimne mladých ľudí povzbudili, ponúkli im pomoc a vyzvali ich k hľadaniu spoločnej cesty. Často totiž tie veci, ktoré my, dospelí, považujeme za samozrejmé a nemenné, dokážu mladí ľudia vidieť inak – inovatívne, sviežo, i keď možno občas až neuveriteľne.

Mladý Bardejov má za sebou už množstvo aktivít. Určite budeme kontaktovať jeho členov, či k nim pribudli aj tie, ktoré navrhli na diskusnom stretnutí Vyjadri sa!. Držíme vám palce a tešíme sa, že sa stretneme pri ďalších príležitostiach.

Za výborné fotky ďakujeme jednému z účastníkov, Patrikovi Kokindovi.

Za Združenie Informačných a poradenských centier mladých
Mgr. Lucia Macaláková
Koordinátorka aktivít ZIPCeM

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.