Aktívne občianstvo v Banskej Bystrici - Zajednolano.sk

Aktívne občianstvo v Banskej Bystrici


30222260_10211593062810232_4705515136696188928_o

Na Mestskom úrade v Banskej Bystrici sa 17. októbra stretli študenti, v rámci dovzdelávania, ktoré pre svojich ambasádorov realizuje ZIPCeM už po niekoľký krát.

Vzdelávanie sa konalo na témy:
a) Aktívne občianstvo kde si skupina najprv vypočula príbeh študentky strednej školy D.Hlavačovej a následne spoločne brainstormovali čo to znamená a aká je dôležitá úloha aktívneho občianstva
b) Participácia mládeže a jej motivácia: na túto tému sa účastníci najprv rozprávali formálnym spôsobom čo je to participácia a ako ju možno chápať. Z diskusie vzišlo, že mládež ako taká nerozumie pojmu „participácia“ a rozumie pod ňou rôzne vysvetlenia, ktoré na seba nadväzujú. Po rozdiskutovaní terminológie sa účastníci pomocou práce v skupinách podielali na tvorbe plánu motivácie mladých. Následne sa tieto plány prezentovali.
Potreby mladých: mať platformu mladých aktívnych ľudí vo svojom okolí, ktorí sú inšpiratívni a môžu byť vzormi, ako byť aktívnym občanom.
Modernizovaná publikácia o význame aktívneho občianstva a participácie na Slovensku. Návrh padol formou rozhovorov a nie formou poučiek.

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.