Aktivity kampane “Bez nenávisti na internete” sú tu opäť | Zajednolano.sk

Aktivity kampane “Bez nenávisti na internete” sú tu opäť


bez nenavisti na internete

Kampaň Rady Európy “Bez nenávisti na internete” spúšťa aktivity v roku 2017 dvomi školeniami, ktoré sú zamerané na tvorbu alternatívnych prístupov k nenávistným prejavom, produkovanie atraktívneho online obsahu a vedenie vzdelávacích aktivít s využitím druhého, doplneného vydania manuálu Bookmarks.

Prihlasovanie na školenie “Developing Counter and Alternative Narratives to Hate Speech” v termíne 20. – 25.3.2017 v Štrasburgu prebieha do 24. januára v zmysle pokynov v prílohe. Náklady sú plne hradené Radou Európy, účastnícky poplatok je 60 EUR.

Trojfázové školenie “United Youth Against Violent Extremism in Europe” v termínoch 24.-28.4.2017 a 11.-15.9.2017 v Európskom mládežníckom centre v Budapešti umožní účastníkom adresovať aktuálne politické a sociálne výzvy, podporí spoluprácu medzi mládežníckymi sieťami a zvýši kompetencie účastníkov pri dizajnovaní vzdelávacích aktivít. Toto školenie je určené pre školiteľov a aktivistov so skúsenosťou v kampani No Hate. Náklady sú hradené Radou Európy, účastnícky poplatok je 50 EUR. Prihlasovanie je otvorené do 15. februára 2017. Viac informácií nájdete TU.

Aktuality z národných aktivít kampane nájdete na portáli www.beznenavisti.sk a cez facebookový profil kampane
www.facebook.com/KampanBezNenavisti

Zdroj: www.iuventa.sk

 

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.