Aj vy môžete ovplyvniť smerovanie európskej politiky. - Zajednolano.sk

Aj vy môžete ovplyvniť smerovanie európskej politiky.


europa

Máš svoj názor na budúce smerovanie európskej politiky a chceš sa oň podeliť? V ktorých oblastiach si myslíš, že by EÚ mala zabrať a na čo by sa mala sústrediť? Zúčastni sa prieskumu do 9. novembra. Trvá približne 6 minút.

ThinkYoung, v spolupráci s Burson-Marsteller a iniciatívou Europe Decides, robí prieskum, ktorý má ambíciu odhaliť hodnoty “Erasmus generácie”, ich postoje k EÚ, a ich výhľad do budúcnosti. Cieľom je prezentovať názory mladých ľudí od 18 do 40 rokov, pokiaľ ide o témy, ktoré môžu ovplyvniť smerovanie budúcej európskej politiky. Výskum bude výzvou pre tých v kanceláriách, aby konali konať.

Zúčastnite sa prieskumu. Krátky dotazník nájdete TU.

Výsledky budú odovzdané Európskej komisii, talianskemu predsedníctvu Rady EÚ, predsedom Európskej rady a Európskeho parlamentu, poslancom Európskeho parlamentu, zástupcom občianskej spoločnosti, think tankom a popredným európskym médiám. Výsledky budú odprezentované počas konferencie “Europe Decides: Kick-Off pre Európu”, ktorá sa uskutoční 3. decembra v Bruseli.

 

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.