Aj v Šali chcú zmenu v politike mladých | Zajednolano.sk

Aj v Šali chcú zmenu v politike mladých


šaľa obrázok

Nezáujem mládeže a dospelých, ochrana životného prostredia, nedostatok aktivít pre mládež, unudené deti, málo príležitostí pre šport a mnohé iné témy boli predmetom diskusie mladých ľudí zo Šale a zástupcov občianskych združení a zároveň poslancov mestského zastupiteľstva. Stretnutie realizovalo ICM v Topoľčanoch v spolupráci s OZ Recolo v mesiaci december 2016 v priestoroch Centra voľného času Tip – Top.

Viac info a foto zo stretnutia tu: https://www.facebook.com/pg/recolooz/photos/?tab=album&album_id=1662998563997570

 

 

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.