„Aj tak budem požiarnikom...“ - Zajednolano.sk

„Aj tak budem požiarnikom…“


logo_tvoj_nazor_sa_rata

Ide ti to so slovami? Rád vyjadruješ svoje myšlienky na papier? Tak napíš stručnú esej (úvahu), prípadne blog a zapoj sa do súťaže, ktorú v rámci projektu “Tvoj názor sa ráta” vyhlásilo ICM Banská Bystrica spolu s partnermi projektu Zadobe a Radou mládeže BBK.

Nosnou témou je objavenie talentu – viete už, čím raz chcete byť? Lekárka, právnik, smetiar, baletka či astronaut? Alebo sa stále len hľadáte? Poznáte už svoje silné stránky a viete, na aké povolanie sa hodíte? Kto a čo vás ovplyvní pri výbere povolania? Musíte alebo stali ste sa tým, čo chceli rodičia, ale ste si presadili svoje na štýl „aj tak budem požiarnikom“ – ako malý dráčik z rovnomennej rozprávky :) Opíšte svoju skúsenosť s objavením svojich talentov a povolaní, resp. ako hodnotíte situáciu seba a svojich rovesníkov a pošlite nám svoje výtvory.

Diela v rozsahu max. 3 strany posielajte vo formáte .doc alebo .docx emailom. Do súťaže možno poslať aj staršie práce, ktoré boli publikované, ale nezískali žiadnu cenu, ako aj starší blog, ktorý už bol autorom v minulosti zverejnený (v takom prípade okrem textu vo Worde, poslať aj odkaz na daný blog).

Do súťaže sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku 6 – 35 rokov z Banskobystrického kraja.

Prvé tri miesta budú ocenené vecnými výhrami (USB kľúče, knihy, prezentačné materiály).

Súťažné práce spolu s údajmi o autorovi (meno a priezvisko, adresa, vek), je potrebné zaslať na bb@icm.sk najneskôr do 4.12.2016.

O výhercoch rozhodne komisia, ktorá pozostáva z pracovníkov a dobrovoľníkov organizácie ZADOBE, ICM BB, RMBBK a učiteľov vybraných škôl z BBSK (najmä slovenčinárov).

Zapojením sa do súťaže dávate usporiadateľom súťaže (ICM BB, ZADOBE, RMBBK) právo zverejniť zaslané diela (či už písomné alebo elektronické) a ďalej ich voľne šíriť.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“ ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.