Aj mládež v Žiari ťahá s nami za jedno lano - Zajednolano.sk

Aj mládež v Žiari ťahá s nami za jedno lano


IMG_20170207_113010-COLLAGE (1)

Stretnutie mladých ľudí s dôležitými dospelými mesta Žiar nad Hronom sa uskutočnilo ako jedno z posledných v rámci projektu Zmeň seba – zmeníš svet (Za jedno lano – mladí môžu meniť politiku) v dňoch 7. a 8. februára 2017. Mladí ľudia zo Žiaru nad Hronom, netušiac celkom, do čoho idú a čo ich čaká, prijali naše pozvanie a prišli do Mestskej obývačky v mestskej plavárni.

Tvorbe projektov, na ktorých prvý deň aktívne pracovali, predchádzali krátke bloky o tom, čo je cieľom štruktúrovaného dialógu a kde pramení snaha o realizáciu podujatí tohto typu. Naučili sme ich ako správne komunikovať, argumentovať a prezentovať svoj nápad verejnosti. Vysvetlili sme si význam štruktúrovaného dialógu na Slovensku a súvis s jeho európskym rozmerom. Spoločnou analýzou prostredia, v ktorom mladí ľudia žijú, sme sa spoločne dopracovali ku konkrétnym nápadom pre využitie nie len ich voľného času, ale aj pre uplatnenie ich potenciálu, či nadania.

Druhý deň si mladí ľudia svoje iniciatívy odprezentovali nasledovným dôležitým dospelým:

 1. Rastislav Uhrovič, poslanec MsZ
 2. Miriam Zliechovcová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – Aktívne opatrenia na trhu práce
 3. Dominika Švecová, koordinátor práce s mládežou mesta Žiar nad Hronom
 4. Michaela Pribilincová, riaditeľka MsKc
 5. Martin Baláž, kancelária primátora mesta Žiar nad Hronom
 6. Helena Gáfriková, riaditeľka Centra voľného času

 

Prezentované projekty:

 1. NEDOSTATOK KULTÚRY

– mladí ľudia nenavštevujú kultúrne podujatia, lebo tie, ktoré sú v ponuke neodrážajú ich potreby

– do mesta by radi vniesli viac alternatívnej kultúry

– sú ochotní pomôcť s návrhom a prípravou podujatí, zároveň s aktualizáciou web stránky

– mesto by podľa nich malo vytvoriť sekciu KULTÚRA v rámci webovej stránky mesta, kde by si mladí

ľudia mohli vybrať kultúrne podujatie – VYBER SI KULTÚRU

 

 1. PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

– mladí vidia nevyužitý potenciál v podobe miestnych vodných plôch a vnímajú ich znečistenie

– sú za vytvorenie prírodných rekreačných oblastí

– ponúkajú svoju dobrovoľnícku aktivitu pri čistení a pri údržbe kúpalísk

– mesto by podľa nich malo diskutovať o „Baywatchi“

– poskytnúť finančnú výpomoc na materiál, prípadne lavičky, koše a technickú výpomoc

 

 1. CYKLOTRASA V MESTE

– verejnosť je nútená chodiť všade pešo, prípadne cestovať autobusom

– cyklotrasy by prispeli k zvýšeniu turistického ruchu, zabezpečili by bezpečný pohyb cyklistov

– mladí ponúkajú prieskum záujmu

– od mesta požadujú minimálne záujem a v prípade, že bude, následnú realizáciu cyklotrás

 

 1. ZELENÝ A ZDRAVÝ ŽIAR

– dôvodom nie je len nevyužitý priestor v meste, ale najmä nedostatočná informovanosť verejnosti

o zdravom životnom štýle a nedostatok zdravých potravín ponúkaných v školách

– riešenie vidia vo výstavbe golfového odpaliska (prvé mestské golfové odpalisko na Slovensku),

v realizovaní besied o zdraví a v spolupráci škôl s fitnescentrami

– od mesta požadujú školiteľov, zabezpečenie poradenstva, trénerov, prípadne finančnú výpomoc

 

 

Reakcie dôležitých dospelých k jednotlivým iniciatívam mladých:

 

 1. Kultúra – riešenie nedostatku

Pani Michaela Pribilincová z Mestského kultúrneho centra ponúka mladým: spraviť prieskum formou ankety a to nie len medzi mladými. MsKc následne akciu zrealizuje a zafinancuje.

Mladí ľudia nemajú záujem o podujatia, ktoré sa realizujú v nefajčiarskych priestoroch a preto ponúka pripraviť podujatie napríklad v parku.

M Klub, nezávislá skupina mládežníkov – stredoškolákov plánuje napríklad v mestskom parku poriadať „pikniky“ v piknik zóne mestského parku.

 

 1. Prírodné kúpaliská

Martin Baláž  sa vyjadril, že spomínaná vodná plocha „Baywatch“ patrí do katastra obce Lovčica Trubín. Mŕtve rameno rieky Hronom patrí do katastra obce Ladomerská Vieska. Jedinú možnosť prírodného kúpaliska by videl v Lutilskom potoku, ktorý by po úpravách pripadal do úvahy. V prvom rade je potrebné obrátiť sa na mesto a odborníci, ktorí riešia konkrétnu agendu. Za predstaviteľmi obce Lovčica by bolo vhodné ísť s už konkrétnym odporúčaním primátora mesta Žiar nad Hronom, čo bude mať väčšiu váhu. Stretnutie so zástupcami mesta zabezpečí Dominika Švecová, koordinátorka mládeže.

 

 1. Cyklotrasy

Pán Baláž ozrejmil mladých s pripravovaným projektom cyklotrás v smere od Handlovej cez celé mesto až do priemyselného parku. Momentálne sú v štádiu hľadania grantových výziev.

Mladí sa ponúkli, že zrealizujú prieskum trhu medzi mládežou. Pán Baláž víta iniciatívu a navrhol zahrnúť do prieskumu aj cyklotrasy, prípadne ďalšie nápady na aktivity a podujatia. Zároveň informoval o finančnej situácii mesta Žiar nad Hronom, ktoré v minulom roku hospodárilo s takmer dvojmiliónovým prebytkom. Tieto prostriedky odišli do rezervného fondu a sú k dispozícii na realizáciu projektov, súvisiacich s vytváraním niečoho nového., neslúžia na opravu a rekonštrukciu.

Ponúknutá bola aj možnosť zapojiť sa do projektov v rámci protipovodňovej úpravy. Cyklotrasa môže byť vytvorená aj v areáli oddychovej zóny na Podvŕškoch v okolí Lutilského potoka. http://www.ziar.sk/download/zamer-oddychova-zona-etapa–.pdf

 

 

 

 1. Zelený a zdravý Žiar

Pán poslanec Martin Baláž sa potešil iniciatíve a prisľúbil, že myšlienku o prvom golfovom odpalisku posunie poslancom na najbližšom zasadnutí MsZ. Navrhuje nevyužitý priestor na Podvŕšku.

Pani riaditeľka CVČ Gáfriková ponúka lektorov, ktorými disponuje CVČ v rámci prevencie na školách. Túto požiadavku odporúča prediskutovať s vedením školy.

Pani Pribilincová z MskC ponúkla mladým ľuďom návštevu tzv. Bilinkovej záhrady http://www.ziar.sk/bylinkova-zahrada-v-centre-mesta—podporte-projekt-svojim-hlasom/, ktorú zriadia v priestoroch za kultúrnym centrom. Príležitosťou pre besedy   môže byť tiež mestské podujatie Ochutnávka šťastia 2017.

 

Za spoluprácu ďakujeme:

– mestu Žiar nad Hronom, ktoré bezplatne poskytlo priestory mestskej obývačky

– Gymnáziu, Strednej odbornej škole technickej, Súkromnej obchodnej akadémii a 1. Základnej škole

za uvoľnenie svojich študentov

– všetkým za aktívnu účasť J

 

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť v našej fotogalérii tu: http://zajednolano.sk/galeria/ alebo na našej facebookovej stránke Za jedno lano – Mladí môžu meniť politiku.

 

V Prievidzi 14.februára 2017

Zuzana Valenteje, ZIPCeM

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.