A takto sa to vyvíja v Humennom… | Zajednolano.sk

A takto sa to vyvíja v Humennom…


Maťko Rušč.

V Humennom sme sa od decembrového diskusného stretnutia dva krát zúčastnili mestského zastupiteľstva. Naši členovia mládežníckeho parlamentu FreeMar na ďalšom zasadnutí rozoberali možnosti spolupráce s poslancami MsZ. Poslali sme pozvánku na stretnutie predsedníčke komisie mládeže, ktorá sa nám neozvala a na pozvánku nereagovala. Momentálne spisujeme problémy a riešenia v oblasti mládeže a trávenia voľného času mládeže v našom meste, ktoré by sme chceli prediskutovať na diskusnom fóre mládeže v Humennom. Tieto, ak sa objavia na to finančné prostriedky, by sme chceli zorganizovať v spolupráci s poslancami MsZ, kde by sme prediskutovali zaujímavé návrhy, ktoré nás napadli, čo sa týka zlepšenia voľného času v meste Humenné, zavedenia karty dobrovoľníka, súboja kapiel a podobne.

Boli by sme radi, keby sme na konci školského roka mohli povedať, že sa ľady pohli a diskusia sa vydarila a naše návrhy sa stali reálnymi. Zatiaľ však mestskí poslanci, ktorých sme požiadali o stretnutie nemali čas :-( Predsedníčka komisie mládeže na našu výzvu nereagovala, no pokúsime sa to všetko popohnať.

S čím sa ešte nepohlo je napríklad to, že sme požiadali mesto o prenájom miestnosti CVČ pre účely stretnutí členov parlamentu mladých. Naša žiadosť doposiaľ ešte nebola predmetom rokovania na MsZ. Môžeme sa však pochváliť zorganizovaním mládežníckeho plesu, hoc bez pomoci mesta.

Martin Ruščanský
Predseda MP v Humennom

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.