Spýtali sme sa našich ambasádorov: Prečo "Za jedno lano"? - Zajednolano.sk

Spýtali sme sa našich ambasádorov: Prečo “Za jedno lano”?


DSCN3245

Koncom januára sme organizovali ďalší “Štartér” pre nových ambasádorov projektu “Za jedno lano – Mladí môžu meniť politiku”. Po ňom sme sa ich spýtali pár otázok a tu si prečítajte, čo im toto stretnutie prinieslo.

Spýtali sme sa samotných ambasádorov
1. Prečo si sa rozhodol/a zúčastniť prípravného stretnutia Štartér?

Majka:
S témou „štruktúrovaný dialóg“ som sa bližšie prvýkrát stretla minulý rok počas stáže na IUVENTe v Bratislave. Už vtedy sa mi to zdalo ako nevyhnuté a veľmi prínosné (nielen pre mladých ľudí) realizovať riadne a zmysluplné diskusné stretnutia na úrovni obcí a miest po celom Slovensku.
Ako členke predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja (ďalej RMŽK) mi bolo potešením zúčastniť sa víkendového štartéru práve v téme štruktúrovaného dialógu, ktorý nám v organizácii nie je neznámy a už niekoľko mesiacov aktívne zapájame mladých ľudí z celého kraja do rôznych projektov a aktivít, od okrúhlych stolov až po zaujímavé stretnutia a diskusie. RMŽK je pre mňa príkladom toho, ako to môže fungovať aj v iných krajoch a preto všetko, čo viem rada posuniem ďalej a zároveň som otvorená získaniu nových pohľadov a inšpirácie.
Dlho som sa rozhodovala, či sa do projektu „Za jedno lano“ zapojím, lebo je veľa oblastí, v ktorých môžem zastupovať či už RMŽK alebo Slovensko a robiť niečo potrebné a aktuálne v oblasti práce s mládežou. Ako vysokoškoláčka nemám toľko priestoru a musím si vyberať, no myšlienka a celkové zameranie projektu ma motivovali zapojiť sa práve tu a vyvinúť toľko energie, koľko sa len bude dať 

Ondrej:
Zúčastnil som sa už mnoho školení, ale nikdy to nebolo nejaké s tému mládežnícka politika. Práve táto sféra ma zaujíma a baví a momentálne sa rozhodujem, či si zvoliť vysokoškolské štúdium príbuzné práve politike. Takisto som chcel spoznať ľudí, ktorí sú už v niečom takomto zapojení a nadviazať s nimi spoluprácu. Priznám sa, že som ale na školenie nešiel s vyhliadkou získania určitých poznatkov alebo zručností.

Katka:
Školenia som sa zúčastnila pretože som sa chcela viac dozvedieť o projekte ZA JEDNO LANO a hlavne niečo o štruktúrovanom dialógu keďže som o ňom ešte nepočula a tiež by som chcela zlepšiť komunikáciu v našom meste.

Martin:
Mojím cieľom je meniť veci k lepšiemu. Sám na vlastnej koži som často krát postrehol fakt, že starší nemajú ochotu alebo záujem riešiť problémy mladých, či sa s nimi rozprávať. Pevne som preto veril, že ma tento projekt naučí, alebo aspoň povzbudí do ďalšej práce. Ďalej som presvedčený, že mladí ľudia majú čo povedať do politiky a môžu meniť politiku, čo je vlastne aj mottom projektu.

Peťo:
Veľmi ma to zaujalo, a povedel som si že skúsim niečo nové.

2. Splnil tvoje očakávania a čo pozitívne priniesol do tvojho života?

Majka:
Na stránke projektu „Za jedno lano“ som si podrobne prečítala všetky informácie a bola som nadšená z toho, že je tu opäť príležitosť spojiť mladých ľudí zo Slovenska a vytvoriť niečo, čo nám pomáha rozvíjať súčasný život mladých ľudí (a nielen ich).
Veľmi rada som sa chopila príležitosti priložiť ruku k dielu a v rámci projektu „Za jedno lano“ pomáhať s už naplánovanými aktivitami, ako aj prísť s vlastnými. Tento projekt vnímam ako dobre cielený, s pomerne veľkou pracovnou skupinou ambasádorov a podporného tímu a teším sa na jeho jednotlivé fázy. Chcem sa nielen zúčastňovať, ale priniesť do projektu i niečo nové a zaujímavé, aby sme sa spoločne posunuli ešte ďalej a prekonali vysnívané méty.
Moje očakávania boli nadmieru naplnené a som nadšená, lebo tri dni strávené v Banskej Bystrici mi priniesli viac, ako som čakala. Spoločne sme vytvorili mimoriadne zaujímavú a priateľskú partiu ľudí s chuťou pracovať a verím, že je to jednou z najdôležitejších vecí pri realizovaní projektu tohto typu.
Čo pozitívne priniesol do môjho života? Často čítam o tom, akí sú mladí ľudia leniví a znudení. Akí sú apatickí a vôbec sa nezaujímajú o to, čo sa v spoločnosti deje. Stretnúť sa s mladými ľuďmi, nadšenými pre vec rovnako ako ja je neuveriteľne povzbudivé. Je to ako by ste sa pokúšali udržať v miestnosti priveľa dobrej energie a výsledkom je výbuch fantázie a nápadov. Práve to sa stalo počas štartéra a verím, že túto energiu dokážeme vložiť do aktivít a dosiahnuť tak určité ciele. Trúfam si povedať, že vydržíme dlho a že budeme pokračovať i v budúcnosti.

Ondrej:
Moje očakávanie rozhodne predbehol. Priniesol mi možnosť zapojiť sa do politiky už v v dosť mladom veku; priniesol mi nové kontakty s ľuďmi, ktorí majú o názory mladých ľudí a projekty, ktoré sa týkajú promovania týchto názorov záujem; priniesol mi určité nové zručnosti v oblasti argumentácie a vystupovaní a to hlavne vďaka kvôli dobrému feedbacku.

Katka:
Moje očakávania sa splnili do života si odnášam lepšie komunikačné schopnosti a viac vedomostí o štrukturovanom dialógu.

Martin:
Priniesol mi skvelých priateľov a mnoho inšpirácie. Projekt bol výborne pripravený a z vedúcich bolo cítiť snahu, posunúť nás vpred a bolo vidno ochotu vedúcich, ktorí chceli aby sme odchádzali z tohto štartéra o niečo múdrejší, vnímavejší a motivovanejší. Motivácia je to, čo k ďalšej práci viacerí potrebujeme a tú som si určite odniesol 

Peťo:
Splnil moje očakávania, a priniesol veľa pozitívneho, hlavne ohľadom správnej argumentácie.

3. Akým spôsobom chceš ty konkrétne participovať na projekte „Za jedno lano“?

Majka:
V rámci víkendového štartéra sme si zadefinovali úlohy a rolu ambasádora. Výhodou je, že sme tím tvorený mladými ľuďmi z celého Slovenska a sme tak schopní pokryť veľa miest a obcí. Každý z nás prichádza z inej organizácie, školy a s inými skúsenosťami. Aj vďaka tomu vieme realizovať aktivity v rámci projektu ešte lepšie a originálne.
Som ambasádorka. Aktívne sa budem podieľať na všetkých aktivitách projektu – diskusných stretnutiach. Vďaka kontaktom z predošlých projektov viem oslovovať ďalších mladých ľudí a partnerov. Jedným z mojich hlavných cieľov je propagácia projektu a zapojenie čo najväčšieho počtu mladých ľudí. Dotazníky chcem distribuovať rovnako rýchlo ako pracovať na „novinkách“. Mám pár nápadov, na ktorých momentálne pracujem a verím, že budú pre projekt veľkým prínosom, nechajte sa prekvapiť  Veľmi sa teším na spoluprácu a komunikáciu s ostatnými ambasádormi, výmenu názorov a vzájomnú podporu.

Ondrej:
Chcel by som sa zapojiť v diskusiách za okrúhlymi stolmi, a určite zhodnotiť možnosti ohľadom organizácie takéhoto podujatia mnou samým. Uvítam aj ďalšie školenia a projekty na rozšírenie počtu ambasádorov, aby sa tento super projekt mohol šíriť ďalej a plošnejšie. Zaujala ma aj možnosť ísť na Youth Forum do Rigy a šíriť túto našu myšlienku aj na takej platforme. Takisto bol Štartér pre mňa motiváciou viac sa zaujímať o aféry týkajúce sa politik a mládeže v Európskej Únii.

Katka:
Chcela by som do projektu zapojiť viac mladých ľudí a motivovať ich k zmene a k vyjadreniu ich nespokojnosti.

Martin:
Do akej miery to bude možné. Každá jedna participácia na projekte mi určite prinesie niečo nové, či už zážitky, vedomosti alebo priateľov. Čo sa môjho mesta týka, chcel by som pripraviť besedu s poslancom NRSR ako aj poslancami z MsZ v Humennom. Mám aj jeden väčší plán, ktorý je finančne náročnejší, ale o tom neskôr, no ak sa podarí, určite chcem pohnúť mládež vpred čo sa týka aktívneho občianstva, dialógu s dospelými, ako aj rozvíjať tému dobrovoľníctva.

Peťo:
Rad by som sa zúčastňoval dialógov a možno aj pomoc pri ďalších Štartéroch.

My vám ďakujeme, milí naši ambasádori. A tešíme sa, že vás bude stále viac.

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.