Ako to vidia naši Ambasádori?? Časť štvrtá. Dávid a Števo. - Zajednolano.sk

Ako to vidia naši Ambasádori?? Časť štvrtá. Dávid a Števo.


CAM00213

Dávid Karľa, Košice:

Volám sa Dávid, momentálne som študent gymnázia v Košiciach a mám 18 rokov. Prečo som sa práve ja zapojil do projektu za jedno lano? Ako mladý človek sa snažím sledovať dianie v mojom okolí a taktiež aj vývoj mojej budúcnosti, ktorú do veľkej miery môže ovplyvniť práve politika.  Veľakrát sa nás mladých nikto nepýta, či by sme niečo chceli zmeniť, jednoducho sa rozhodne za nás a je. Prečo to potom tak je, keď aj my sme súčasťou spoločnosti a hlavne budúcou generáciou, na ktorú by sa podľa mňa mal klásť najväčší dôraz?

Ale ako vyjadriť svoj názor aby bol vypočutý? Presne podobnú otázku som mal aj ja, až kým som sa nedozvedel, že takú možnosť mám. Veľa mladých o takých možnostiach ani nevie, a tak sa len bezmocne prizerajú okolo seba. Práve preto som sa rozhodol stať ambasádorom projektu ‘’Za jedno lano’’ a šíriť medzi mladých, že aj oni sa môžu podieľať na zlepšovania ich budúcnosti. Lebo skupinu mladých ľudí, ktorým záleží na svojej budúcnosti si všimnú skôr ako jednotlivca, ktorý sa bojí vyjadriť svoj názor. Tak neváhaj a poď aj ty s nami participovať a zlepšiť život mladých v tvojom okolí.

 

Štefan Ducko, Humenné:

Moje meno je Števo, mám 21 rokov a žijem v malom meste na východe Slovenska, konkrétne v Humennom. Ako môj vek napovedá, tak by som mal byť študentom na vysokej škole, ale nie je tomu tak. Po skončení strednej školy som začal pracovať ako účtovník v Humennom. Na strednej škole som bol členom mládežníckej organizácie, kde som vypomáhal pri tvorbe podujatí, akcii a táborov pre deti a mládež táto činnosť ma veľmi bavila a taktiež som spoznal veľa ľudí a zažil skvelé zážitky.

Taktiež som sa zaujímal o politické dianie v našej krajine i keď väčšina mladých ľudí v politike nevidí zmysel a že ju nemôžu nijako ovplyvniť, ale boli na omyle. Ako člen mládežníckej organizácie som mal tú možnosť zúčastňovať sa na mládežníckych konferenciách, kde sa riešili problémy mládeže s kompetentnými ľuďmi. Tieto konferencie boli veľmi úspešné a vyriešilo sa tak veľa problémov mládeže v meste.

Po skončení strednej školy naďalej pokračujem v tom  čo mi spríjemňovalo celé tie štyri roky štúdia na strednej škole, a to  byť členom v nejakom mladom kolektíve, ktorý chce zmeniť veci k lepšiemu. Naďalej sa aktívne zaujímam o politické dianie na Slovensku a aj v Humennom kde žijem a pracujem.

V rámci svojho voľného času som sa zapojil do projektu „Za jedno lano“, kde spolu s ďalšími mladými ľuďmi ako ja riešime otázky ohľadom mládežníckej politiky, vytvárame tak mládežnícku politiku, ktorá rieši problémy nás mladých. Chceš niečo zmeniť, máš nejaký nápad čo by zlepšilo postavenie mladých v politike, ale myslíš si že sám toho veľa nedokážeš?  Tak je na čase pridať sa k nám o projektu „Za jedno lano“ a vytvárať tak  politiku mladými ľuďmi pre mladých ľudí!

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.